Landenrapport Maleisië 2017

Landenrapport

 • Maleisië
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

31 jan 2017

Maleisië landenrapport 2017 - OverviewMaleisië landenrapport 2017 - Vooruitzichten

Politieke situatie

Staatshoofd: Koning Muhammad V (sinds december 2016); de koning vervult voornamelijk een ceremoniële rol

Regeringsleider: Premier Muhammad Najib bin Abdul Razak (sinds april 2009)

Regeringsvorm: De Nationale Organisatie van Verenigde Maleiers (UMNO) is de
leidende partij in een coalitie van 13 partijen die een regering van National Front vormt (Barisan Nasional, BN).

Bevolking: 31,7 miljoen

Premier betrokken bij corruptieschandaal

De Maleisische bevolking is een etnische en religieuze mengeling van islamitische Maleiers (50%), boeddhistische Chinezen (24%), hindoeïstische Indiërs (7%) en inheemse stammen (11%). Ondanks het feit dat zij een meerderheid vormen, bezitten de Maleiers slechts 19% van de rijkdom. Raciale spanningen waren steeds onderhuids aanwezig, maar zijn in meer dan 40 jaar niet tot uitbarsting gekomen, in hoofdzaak dankzij een beleid van positieve acties ten gunste van de etnische Maleiers. Dit beleid heeft de Chinese en Indiase minderheden echter gehinderd in hun sociale en economische vooruitgang. De voortzetting van dit zogeheten pro-bumiputrabeleid of de mogelijke beperking ervan is een van de belangrijkste politieke kwesties.

De Barisan Nasional (BN) coalitie geleid door de Nationale Organisatie van Verenigde Maleiers (UMNO) is aan de macht sinds de onafhankelijkheid in 1957. Ondanks groeiende verkiezingssuccessen voor de oppositiepartijen blijft de UMNO stevig in het zadel zitten.

Maar de politieke spanningen zijn toegenomen sinds premier Najib Razak beschuldigd werd van corruptie: overheidsinspecteurs hadden ontdekt dat bijna 700 miljoen Amerikaanse dollar van staatsbeleggingsfondsen op de bankrekening van de premier werd gestort. Mensen kwamen op straat om te betogen tegen corruptie en enkele ministers werden ontslagen, waardoor een ernstige ruzie binnen de regering en de UMNO werd blootgelegd.

Economische situatie

Ongunstige externe factoren blijven bbp-groei aantasten

Maleisië landenrapport 2017 - BBP

De economische groei van Maleisië vertraagde in 2016 door lagere olieprijzen en een afgenomen Chinese vraag. Beide factoren zullen de bbp-groei ook in 2017 beïnvloeden, hoewel de export naar verwachting weer licht zal stijgen. Particuliere consumptie en investeringen zijn de drijvende krachten voor economische groei. Hoewel de uitvoer van olie en gas belangrijk is voor de Maleisische economie, vormen hun lage prijzen geen risico voor de groeivooruitzichten op lange termijn. De economie is gediversifieerd, en terwijl de uitvoer van olie en gas ongeveer 22% van de totale export vertegenwoordigt, zijn machines en transportmaterieel goed voor 45%. Het grootste gevaar is een harde landing van de Chinese economie als belangrijke exportbestemming.

Een voorzichtig fiscaal beleid heeft de gevolgen van de lage olie- en gasprijzen beperkt, door de belastinginkomsten te verhogen en brandstof- en suikersubsidies te schrappen. Dat gezegd zijnde, zal de doelstelling om in 2020 een begroting in evenwicht te hebben wellicht later gehaald worden.

Maleisië landenrapport 2017 - RPC

Maleisië heeft een goed ontwikkelde financiële sector, met goed gekapitaliseerde banken, een goede kredietkwaliteit en weinig niet-rendabele  leningen (ongeveer 1%). De hoge particuliere schuldenlast vormt echter een risicofactor, die een probleem kan worden als de rentevoet sterk stijgt. Verwacht wordt dat de Maleisische ringgit, in het licht van een strakker Amerikaans monetair beleid, verder aan waarde zal verliezen in 2017. Door zijn relatief hoge schuld in buitenlandse valuta is Maleisië gevoelig voor een dalend beleggerssentiment in opkomende markten. Hoewel het financiële schandaal rond premier Najib het algemene beleid en het consumentenvertrouwen kan aantasten, zullen de gevolgen voor de politieke stabiliteit beperkt blijven, zelfs als de premier gedwongen wordt op te stappen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.