Landenrapport Frankrijk 2017

Landenrapport

 • Frankrijk
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

16 mei 2017

Voor 2017 en 2018 wordt verwacht dat de Franse economie slechts beperkt zal groeien, met respectievelijk 1,3% en 1,4%, wat nog steeds minder is dan het gemiddelde in de eurozone.

Landenrapport Frankrijk WE 2017 - Overzicht
Landenrapport Frankrijk WE 2017 - Vooruitzichten

De insolventieomgeving

Het insolventiepeil is in 2016 in 2017 gezakt maar blijft hoog

Het Franse insolventiepeil is in 2016 met zo'n 8% gezakt. Verwacht wordt dat dit in 2017 onder invloed van het (weliswaar bescheiden) economische herstel nog eens 5% zal dalen. Maar met een geschat aantal van 58.000 in 2016 ligt het aantal faillissementen nog altijd 5% boven dat van 2008.

Landenrapport Frankrijk WE 2017 - Insolventiepeil

Economische situatie

Groei blijft naar verwachting onder eurozone-gemiddelde

Landenrapport Frankrijk WE 2017 - BBP

Na enkele jaren van zwakke bbp-toename onder 1% groeide de Franse economie in 2015 en 2016 met 1,2% per jaar. Deze stijging bleef wel onder het eurozone-gemiddelde (1,6% in 2016).

Voor 2017 en 2018 wordt verwacht dat de Franse economie slechts beperkt zal groeien, met respectievelijk 1,3% en 1,4%, wat nog steeds minder is dan het gemiddelde in de eurozone. De productiviteit blijft een probleem in de Franse productiesector. De werkloosheid lijkt wel een daling te hebben ingezet, wat positief zou moeten inwerken op de particuliere consumptie.

Landenrapport Frankrijk WE 2017 - Begrotingssaldo

De kredietcrisis van 2008, daaropvolgende stimuleringsmaatregelen van de regering en Frankrijks slechts bescheiden herstel hebben de laatste jaren geleid tot een forse stijging van de staatsschuld, tot 93% van het bbp in 2016, in vergelijking met 67% van het bbp in 2008. De Franse regering heeft herhaaldelijk de Maastrichtnorm van 3% van het bbp niet gehaald. Ondanks een aantal bezuinigingsprogramma's zijn er nog meer maatregelen nodig om de overheidsuitgaven te beteugelen, omdat nergens anders in de eurozone de overheidsuitgaven zo hoog zijn als in Frankrijk (57% van het bbp).

Downloads

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.