Debt Collections Handbook Canada 2019

Debt Collection Handbook

 • Canada
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Algemene economie,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

09 sep 2019

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Canada.

Amicable collections

General information

 

 

Handbook Report Page - Amicable Phase

 

 

In the amicable phase, Atradius Collections follow a collection process that is professional at all times with the objective of retaining the relationships between our clients and their debtors whenever possible. Our staff of collection professionals carry out the first collection tier in-house. We pursue debtors verbally and in writing within the bounds of federal and provincial laws.

Local agents

Atradius Collections maintains direct contact with all debtors and clients whenever possible. However, if required, we have local debt collection agency contacts throughout Canada to assist our clients’ collection needs. At the present time, we cannot offer a field service for visiting debtors in Canada.

Interest

The collection of interest is permissible under Canadian law. If the terms and conditions of the contractual agreement between the client and the debtor contain a clause that permits the collection of interest costs, then it may be added to the overall debt. Canada’s Criminal Code makes it a crime to set an interest rate above 60%.

Debt collection costs

The addition of collection costs (success fees) is not permissible under Canadian law. However, if the terms and conditions of the contractual agreement between the client and the debtor contain a clause that permits the collection of costs, then it may be added to the overall debt.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of Canada's economic situation and covers the following topics:

 • Legal procedures
 • Lawsuit
 • Insolvency proceedings
 • Time frame and outcome

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in Canada and other countries:

download icon red

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.