Verwachte groei export 10 procent in 2017

Persbericht

Amsterdam, 4 april 2017 - Hoogste vertrouwen in wereldeconomie gemeten sinds crisis

Nederlandse exporteurs hebben hun export in 2016 met 6 procent zien groeien en daarmee hun verwachting van 10 procent exportgroei voor 2016 niet waargemaakt. Voor het eerst groeit de internationale handel langzamer dan de wereldeconomie en dit heeft zijn weerslag op de export. Desondanks blijven Nederlandse exporteurs positief en verwachten zij een exportgroei van bijna 10 procent in 2017. Dit concluderen Atradius en evofenedex in hun jaarlijkse onderzoek Trends in Export.

In het onderzoek zijn 5.800 exporteurs bevraagd. Hoewel het gerealiseerde groeicijfer in 2016 het laagst is sinds 2009, hebben de tien grootste branches wel allemaal groei gerealiseerd. Voor 2017 variëren hun groeiverwachtingen tussen de 5 en 14 procent. Ook ligt het exporteursvertrouwen (6,9) op het hoogste niveau sinds 2009.

Verenigd Koninkrijk in top 5 dalers
Ontwikkelingen als Brexit en de verkiezing van president Trump in de Verenigde Staten zorgen voor onrust op afzetmarkten. Dit is nog niet terug te zien in de lijst van populaire bestemmingen binnen en buiten de EU. Duitsland blijft Nederlands belangrijkste handelspartner, gevolgd door België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Polen staat voor het eerst in de top 5. Buiten de EU voeren Zwitserland en de Verenigde Staten nog altijd de lijst aan. Vooruitkijkend zien we dat voor 2017 de meeste exporteurs een stijgende exportomzet in de Verenigde Staten voorzien. Ook van Duitsland en Canada wordt veel verwacht. De lijst met landen waar exporteurs een dalende exportomzet verwachten, wordt aangevoerd door Oekraïne, Turkije en Egypte. Het Verenigd Koninkrijk - vorig jaar nog één van de belangrijkste groeimarkten - staat voor het eerst bij de dalers op plaats vijf.

Exporteurs zien graag meer handelsakkoorden
Voor het eerst heeft minder dan 40 procent van de respondenten in 2016 nieuwe markten betreden. Van de nieuw betreden exportmarkten werden Iran, China en de Verenigde Staten het meest genoemd. In 2017 wordt de top 5 van nieuw te betreden markten aangevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten (11 procent), gevolgd door de VS en Iran, die op een gedeelde tweede plaats staan. Landen in Europa worden ook nog steeds als nieuwe markt beschouwd. Hier staan Duitsland, Spanje en Zweden in de top 5. Het Verenigd Koninkrijk, dat vorig jaar nog wel werd genoemd bij nieuw te betreden markten, komt niet terug in deze lijst. Een ruime meerderheid van de exporteurs geeft aan veel heil te zin in het afsluiten van handelsakkoorden om groei te blijven stimuleren. Zo is men positief over CETA, het nieuwe handelsakkoord tussen de EU en Canada.

Over Trends in Export
Trends in Export 2017 gaat in op de vraag in hoeverre exporteurs de positieve verwachtingen over 2016 hebben gerealiseerd en welke ontwikkelingen zij in 2017 verwachten. Het onderzoek is van december 2016 tot en met en januari 2017 onder 5.800 bedrijven verricht. In totaal hebben 456 ondernemingen gereageerd. Gemiddeld hebben de ondernemingen 99 personen in dienst, van wie 12 exportmedewerkers. Zij hebben gemiddeld 31 jaar exportervaring en exporteren naar 29 landen. Het is de negentiende keer dat Trends in Export door Atradius en evofenedex is uitgevoerd.

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over meer dan 240 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de leidende verzekeraars in Spanje en een wereldleider op het gebied van kredietverzekering.

Over evofenedex
Evofenedex is dé vereniging voor bedrijven met een logistiek of internationaal belang. Via evofenedex nemen zij hindernissen in de logistiek en internationaal ondernemen weg en voegen zij kansen toe. Regionaal, nationaal en internationaal. Van een veiliger en efficiënter magazijn, slimmer vervoer en goede opslag van gevaarlijke stoffen tot meer export. Met ruim 15.000 leden is evofenedex een krachtig collectief van handelaren, producenten en exporteurs die samen werken aan 360 graden logistiek en internationaal ondernemen.

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.