Zuid-Amerika Landenrapport Brazilië 2019

Landenrapport

  • Brazilië
  • Algemene economie

30 apr 2019

Een bescheiden economisch herstel zal zich in 2019 doorzetten, na Braziliës langste en zwaarste recessie in 2014-2016, toen het bbp met bijna 9% daalde.

Kerncijfers Brazilie - landenrapport Zuid-Amerika 2019

Meer weten over de economische en politieke situatie in Brazilië? Download hieronder het volledige landenrapport. 

Dynamicline
Voorblad Landenrapport Zuid-Amerika 2019

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Download gratis het volledige rapport

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.