Geen enkel bedrijf is te groot om te mislukken

Economisch onderzoek

 • Nederland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

30 jan 2018

Als het ondenkbare gebeurt. Het nut van een kredietverzekering en onze aanpak bij onverwachte faillissementen.

Bedrijven die een kredietverzekering afsluiten, kunnen hun zakelijke risico’s verkleinen en gemakkelijker en beter nieuwe kansen creëren.
 

Toch kunnen ook veilige zakelijke omgevingen worden beïnvloed door de stijgende onzekerheid als gevolg van externe factoren zoals: fraude, politieke instabiliteit, economische fluctuaties, natuurrampen, variërende prijzen voor consumentengoederen, technologische ontwikkelingen,  digitale trends enzovoorts. Hierdoor komen sommige faillissementen toch nog heel onverwacht.

Een van onze onderscheidende diensten is het werk van onze afdeling Special Risk Management (SRM), die nauw samenwerkt met onze klanten. Deze afdeling komt in actie als een onverwacht faillissement dreigt of zich al heeft voorgedaan. De manier waarop we in dergelijke gevallen reageren en samenwerken maakt hierbij het verschil.

 

De laatste jaren zien we bij Atradius een stijging in onverwachte, opvallende faillissementen over de hele wereld die door hun omvang, snelheid en omstandigheden voor velen als een verrassing kwamen. We noemen dit ook wel ‘onverwachte faillissementen’.

Zwarte Zwaan

Wat zijn onverwachte wanbetalingen?
Onverwachte faillissementen zijn onwaarschijnlijk, onvoorspelbaar en onvoorstelbaar. Ze worden gekenmerkt door de omvang, waarde en snelheid van het faillissement alsmede door de omstandigheden ervan. Vaak zijn deze onverwachte faillissementen het gevolg van een reeks gebeurtenissen. De metafoor die we gebruiken om dit te omschrijven is de “zwarte zwaan”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze onverwachte faillissementen laten zien dat geen enkel bedrijf te groot is om te mislukken en dat zelfs de meest ervaren kredietbeheerder te maken kan krijgen met een onverwacht faillissement. Ze laten ook zien dat voor dit soort faillissementen specifieke expertise vereist is en dat ze reden zijn om ‘speciale’ maatregelen te nemen. Gelukkig onderkennen wij dat onverwachte faillissementen zich kunnen voordoen en hebben we de kennis en expertise in huis om snel de juiste maatregelen te nemen.

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voorkant Sudden Default

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download

Als het ondenkbare gebeurt, Het nut van een kredietverzekering en onze aanpak bij onverwachte faillissementen.

 

 

Download icoon

 

 

 

Download hier het volledige rapport

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.