Geen enkel bedrijf is te groot om te mislukken

Economisch onderzoek

 • Nederland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

30 jan 2018

Als het ondenkbare gebeurt. Het nut van een kredietverzekering en onze aanpak bij onverwachte faillissementen.

Bedrijven die een kredietverzekering afsluiten, kunnen hun zakelijke risico’s verkleinen en gemakkelijker en beter nieuwe kansen creëren.
 

Toch kunnen ook veilige zakelijke omgevingen worden beïnvloed door de stijgende onzekerheid als gevolg van externe factoren zoals: fraude, politieke instabiliteit, economische fluctuaties, natuurrampen, variërende prijzen voor consumentengoederen, technologische ontwikkelingen,  digitale trends enzovoorts. Hierdoor komen sommige faillissementen toch nog heel onverwacht.

Een van onze onderscheidende diensten is het werk van onze afdeling Special Risk Management (SRM), die nauw samenwerkt met onze klanten. Deze afdeling komt in actie als een onverwacht faillissement dreigt of zich al heeft voorgedaan. De manier waarop we in dergelijke gevallen reageren en samenwerken maakt hierbij het verschil.

 

De laatste jaren zien we bij Atradius een stijging in onverwachte, opvallende faillissementen over de hele wereld die door hun omvang, snelheid en omstandigheden voor velen als een verrassing kwamen. We noemen dit ook wel ‘onverwachte faillissementen’.

Zwarte Zwaan

Wat zijn onverwachte wanbetalingen?
Onverwachte faillissementen zijn onwaarschijnlijk, onvoorspelbaar en onvoorstelbaar. Ze worden gekenmerkt door de omvang, waarde en snelheid van het faillissement alsmede door de omstandigheden ervan. Vaak zijn deze onverwachte faillissementen het gevolg van een reeks gebeurtenissen. De metafoor die we gebruiken om dit te omschrijven is de “zwarte zwaan”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze onverwachte faillissementen laten zien dat geen enkel bedrijf te groot is om te mislukken en dat zelfs de meest ervaren kredietbeheerder te maken kan krijgen met een onverwacht faillissement. Ze laten ook zien dat voor dit soort faillissementen specifieke expertise vereist is en dat ze reden zijn om ‘speciale’ maatregelen te nemen. Gelukkig onderkennen wij dat onverwachte faillissementen zich kunnen voordoen en hebben we de kennis en expertise in huis om snel de juiste maatregelen te nemen.

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voorkant Sudden Default

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download

Als het ondenkbare gebeurt, Het nut van een kredietverzekering en onze aanpak bij onverwachte faillissementen.

 

 

Download icoon

 

 

 

Download hier het volledige rapport

 

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.