Voer handel, geen oorlog: vrijhandelsverdragen EU

Economisch Onderzoek

 • Argentinië,
 • België,
 • Brazilië,
 • Tsjechië,
 • Denemarken,
 • Estland,
 • Finland,
 • Frankrijk,
 • Duitsland,
 • Griekenland,
 • Hongarije,
 • Ierland,
 • Italië,
 • Japan,
 • Letland,
 • Litouwen,
 • Mexico,
 • Nederland,
 • Polen,
 • Portugal,
 • Roemenië,
 • Singapore,
 • Slowakije,
 • Slovenië,
 • Spanje,
 • Zweden,
 • Verenigd Koninkrijk,
 • Vietnam
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Diensten,
 • Textiel

28 mrt 2018

Toenemende onzekerheid over het handelsbeleid van de VS beweegt de EU ertoe vaart te zetten achter de voltooiing van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met belangrijke handelspartners.

Terwijl protectionistische maatregelen de media blijven beheersen, is de EU naarstig bezig om nieuwe handelsovereenkomsten te sluiten en bestaande overeenkomsten te moderniseren.

Nieuwe kansen in de internationale handel

Er wordt vaak gezegd dat de toenemende onzekerheid over de richting die het handelsbeleid van de VS inslaat een vloek betekent voor de internationale handel. Het zou evenwel ook kansen kunnen inhouden voor de EU en enkele van haar handelspartners. Momenteel ziet het ernaar uit dat de dreiging van toenemend protectionisme op wereldvlak Brussel en zijn onderhandelingspartners ertoe heeft aangezet een tandje bij te zetten om de lopende dialogen rond vrijhandelsakkoorden sneller af te ronden. Na uitgebreide gesprekken en onderhandelingsrondes heeft de uitgesproken verandering in de houding van de VS op alle betrokken partijen de druk verhoogd om tot compromissen te komen, zelfs over gevoelige en omstreden kwesties.

Tegelijkertijd probeert de Europese Commissie (EC) de noodzakelijke ratificatie van reeds goedgekeurde vrijhandelsverdragen door het Europese Parlement en de EU-lidstaten te versnellen. 2018 lijkt een cruciaal jaar om die te finaliseren, aangezien er in 2019 verkiezingen voor het Europese Parlement komen en de top van de EC dan ook wordt vernieuwd.

Na het drukke jaar 2017, waarin het CETA werd onder-tekend tussen de EU en Canada, staan er dit jaar flink wat bilaterale onderhandelingen op de agenda. Het gaat daarbij onder meer om het finaliseren van de handelsonderhande-lingen met Mexico en Mercosur (Argentinië, Brazilië, Paraguay, en Uruguay) en de definitieve ratificatie van belangrijke handelsovereenkomsten met Japan, Singapore en Vietnam.

Terwijl de VS een stap terugzet op het wereldpodium, breidt de EU over de hele de wereld haar vrijhandelsakkoorden uit – waarbij exporteurs in de EU profiteren van scherpe tarieven terwijl normen en reguleringen een ruimer bereik krijgen. Hieronder geven we een overzicht van de stand van zaken voor de afzonderlijke vrijhandelsverdragen waarbij de EU betrokken is en van de industrietakken die het grootste voordeel kunnen halen uit de implementatie ervan.

Economisch partnerschapsakkoord tussen EU en Japan

De onderhandelingen over het Economisch Partnerschapsakkoord tussen Japan en de EU (JEEPA) werden in december 2017 gefinaliseerd. Verwacht wordt dat ze in de zomer van 2018 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Europese Raad en het Europese Parlement.

Belangrijkste feiten

 • Japan is de op 2 na grootste economie ter wereld, met een nominaal BBP van EUR 4,6 triljoen (2017).
 • 127 miljoen consumenten met een bbp per hoofd van de bevolking van EUR 36.534
 • Een bestemming voor goederen ter waarde van EUR 59 miljard en daardoor de op 5 na grootste exportmarkt voor de EU

Potentiële voordelen voor het Europese bedrijfsleven:

 • Verbeterde markttoegang voor alle gefabriceerde goederen, in het bijzonder automotive, chemicaliën/farmaceutica, machines en duurzame consumptiegoederen.
 • Verbeterde markttoegang voor voedingsproducten dankzij opgeheven tarieven, gekoppeld aan een erkende beschermde herkomstbenaming voor bepaalde levensmiddelen (bijvoorbeeld Parmigiano-Reggiano, Cognac, enz.)
 • Bouw en techniek: toegang tot grote openbare aanbesteding in Japan.

 

 

 

 

Dynamicline
Dynamicline

 

 

 

Download icoon

 

Download hier het rapport

Terwijl protectionistische maatregelen de media blijven beheersen, is de EU naarstig bezig om nieuwe handelsovereenkomsten te sluiten en bestaande overeenkomsten te moderniseren.

Wilt uw meer te weten komen over de handelsverdragen van de Europese Unie?

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.