Veelbelovende opkomende markten 2021

Economisch Onderzoek

  • Chili,
  • Egypte,
  • Maleisië,
  • Vietnam
  • Algemene economie

01 feb 2021

De coronacrisis heeft ook in de opkomende markten een zware tol geëist. Sinds het begin van 2021 gaan deze economieën geleidelijk weer open.

Samenvatting

  • De Covid-19 pandemie ging in 2020 als een schokgolf door de wereldeconomie en heeft de economische groei ook in opkomende markten onder druk gezet. In 2021 zien wij nieuwe hoop naarmate economieën geleidelijk weer opengaan.

  • Wij zien Chili, Egypte, Senegal, Maleisië en Vietnam als markten die in een goede uitgangspositie verkeren om van Covid-19 te herstellen en die een relatief stabiel politiek klimaat bieden.

  • Een opleving van de wereldhandel biedt kansen voor investeerders en exporteurs, vooral in de exportgerichte handelssectoren van deze markten. Bovendien is er op veel van deze markten sprake van een groeiende middenklasse, waardoor kansen ontstaan in consumentgerichte sectoren.
     

Promising emerging markets for 2021


Meer weten over de veelbelovende opkomende markten in 2021? Download hieronder het volledige rapport. 

Dynamicline

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst

 


Theo Smid, Economist
theo.smid@atradius.com
+31 20 553 2169                        

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.