Veelbelovende opkomende markten 2021

Economisch Onderzoek

  • Chili,
  • Egypte,
  • Maleisië,
  • Vietnam
  • Algemene economie

01 feb 2021

De coronacrisis heeft ook in de opkomende markten een zware tol geëist. Sinds het begin van 2021 gaan deze economieën geleidelijk weer open.

Samenvatting

  • De Covid-19 pandemie ging in 2020 als een schokgolf door de wereldeconomie en heeft de economische groei ook in opkomende markten onder druk gezet. In 2021 zien wij nieuwe hoop naarmate economieën geleidelijk weer opengaan.

  • Wij zien Chili, Egypte, Senegal, Maleisië en Vietnam als markten die in een goede uitgangspositie verkeren om van Covid-19 te herstellen en die een relatief stabiel politiek klimaat bieden.

  • Een opleving van de wereldhandel biedt kansen voor investeerders en exporteurs, vooral in de exportgerichte handelssectoren van deze markten. Bovendien is er op veel van deze markten sprake van een groeiende middenklasse, waardoor kansen ontstaan in consumentgerichte sectoren.
     

Promising emerging markets for 2021


Meer weten over de veelbelovende opkomende markten in 2021? Download hieronder het volledige rapport. 

Dynamicline

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst

 


Theo Smid, Economist
theo.smid@atradius.com
+31 20 553 2169                        

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.