Veelbelovende opkomende markten 2020

Economisch Onderzoek

 • Brazilië,
 • Colombia,
 • Verenigde Arabische Emiraten,
 • Vietnam
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Voeding,
 • Algemene economie,
 • Machines/Engineering,
 • Textiel

10 feb 2020

Ondanks de toenemende wolken aan de horizon, blijven er verschillende lichtpuntjes qua exportmogelijkheden in de opkomende markten.

Samenvatting

 • Ondanks de geopolitieke spanningen en handelsonzekerheid zijn er in 2020 wederom een aantal opkomende markten die als veelbelovende exportbestemming gelden.
 • Brazilië, Colombia, Kazachstan, de Verenigde Arabische Emiraten, Senegal en Vietnam schitteren in 2020 als markten met sterke groeivooruitzichten en een beperkte kwetsbaarheid voor mondiale risico‚Äôs.
 • De toenemende handelsdiversificatie, de sterke investeringsgroei en de dynamische binnenlandse markten bieden kansen voor investeerders en exporteurs, met name in consumentgerichte sectoren.

Opkomende markten 2020

Meer weten over de veelbelovende opkomende markten in 2020? Download hieronder het volledige rapport. 
Dynamicline

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.