Veelbelovende opkomende markten 2019

Economisch Onderzoek

  • Bulgarije,
  • Indonesië,
  • Marokko,
  • Peru,
  • Vietnam
  • Algemene economie

14 feb 2019

Samenvatting

  • Ondanks een verzwakkende wereldeconomie zijn er in een aantal opkomende markten goede exportmogelijkheden. Bulgarije, Indonesië, Vietnam, Peru en Marokko zijn in 2019 kansrijke markten door sterke groeivooruitzichten en beperkte gevoeligheid voor ondiale tegenwind.

  • Toenemende diversificatie van de handel, sterke investeringsgroei en dynamische binnenlandse markten stimuleren mogelijkheden, vooral in de op de consument gerichte sectoren, de verwerkende industrie en de infrastructuur.

 

 

 

Opkomende markten 2019 - overzicht

 

 

 

 

Meer weten over de veelbelovende opkomende markten in 2019? Download hieronder het volledige rapport. 

 

 

 

Dynamicline
Opkomende markten 2019 - voorblad

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.