Industry Trends Pharmaceuticals 2022

Market Monitor

 • België,
 • Brazilië,
 • China,
 • Frankrijk,
 • Duitsland,
 • India,
 • Ierland,
 • Italië,
 • Japan,
 • Spanje,
 • Zwitserland,
 • Verenigde Staten,
 • Verenigd Koninkrijk
 • Chemie/Farmacie

15 mrt 2022

Covid-19 vaccine production and aging populations drive growth for pharmaceuticals industry

 

Pharmaceutical industry trends - lady holding chemistry bottle | Atradius

 

The pharmaceuticals sector in the majority of the world’s markets experienced a growth spike in 2021, driven for the most part by vaccine production for Covid-19. This is likely to remain high in the coming years, as a large share of the world’s population has yet to be vaccinated. Ongoing production will also be required to supply booster jabs, as well as vaccinations modified to address new virus variants.

Beyond the demands of the global pandemic, the majority of the world’s developed countries now have ageing populations, with many people living with multiple chronic medical conditions. This will help fuel demand in both pharmaceuticals and healthcare, especially for both over-the-counter medication and treatments for chronic conditions. Demand is also likely to grow in emerging markets, particularly in counties experiencing a growth in household incomes and improvements to healthcare.

Potential constraints to growth may include efforts by individual countries to curb public spending and, in particular, cutting public healthcare costs. Deglobalisation and ESG concerns may also negatively impact growth. The US and EU have plans to re-shore pharmaceutical production in order to safeguard supply chains.

The credit risk situation in the majority of markets is fair to good. In Ireland the credit risk forecast is excellent.

Notable pharmaceuticals trends in individual markets include:

 • Ireland really stands out as the strongest performing market in the industry. It’s a relatively small country but accounts for more than 5% of global pharmaceuticals production. It surged to 25% growth in 2021 and will benefit from ongoing vaccine production demands.
 • Belgium also benefitted from Covid-19 vaccine production, resulting in an extraordinary 83% value added output increase in 2021 and 15% of total Belgian exports. It is one of Europe’s largest vaccine producers and a major export hub of pharmaceuticals. 
 • China represents a vast market with annual growth of 9.4% predicted for the period spanning 2019-2025. Producers that are able to sell their products in bulk may enjoy opportunities for high sales volumes. Global producers will need to compete with a growing domestic industry.
 • Generic drugs account for about 70% of output in India. However, the pandemic prompted many producers to substantially increase R&D spending, and many are working to reduce their reliance on Chinese products.

 

 

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.