Nederland: optimisme in 2021 heerst ondanks COVID

Betalingsbarometer

 • Nederland
 • Landbouw,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering

25 nov 2020

2020 was een tijd van ongekende onzekerheid voor bedrijven in Nederland, en 2021 stelt nog veel onbeantwoorde vragen.

De afgelopen vijf jaar hebben de bedrijven in Nederland een soort economische opleving doorgemaakt. Weliswaar begon de economie meer recentelijk te dipen door de lagere vraag vanuit Frankrijk en Duitsland en de onzekerheden rond Brexit, maar over het algemeen was het economische beeld vrij stabiel. Toen kwam de COVID-19 pandemie, die leidde tot lockdowns en thuiswerken. Het effect op de economie was merkbaar in snelheid, wat leidde tot een historische recessie en een wijdverbreide omwenteling.

 
Te midden van deze pandemische neergang hebben we dit jaar de Betalingsbarometer enquête uitgevoerd. Het bood ons een waardevolle gelegenheid om rechtstreeks met de bedrijven te praten en de gezondheid van de bedrijven te meten aan de hand van prestatie-indicatoren voor het betalingsverkeer.
 
 

Belangrijkste punten

 • Bedrijven nemen toevlucht tot handelskrediet om binnenlandse verkoop te verhogen.
 • Tijdens de pandemie wordt 10% van de uitstaande vorderingen afgeschreven.
 • Nederlandse  bedrijven verlengen hun betalingstermijnen om de verkoop te bevorderen.
 • Kopers en leveranciers werken nauw samen om het kredietcontroleproces te verbeteren.
 • Bedrijven zijn ondanks de uitdagingen van de pandemische recessie positief over 2021.


 

Wilt u meer weten?

Voor een compleet overzicht van het betalingsgedrag van bedrijven in Nederland tijdens de COVID-19 pandemie en de wereldwijde recessie kunt u het volledige rapport downloaden.
Het rapport geeft ook inzicht in de impact van de door de pandemie veroorzaakte economische crisis op de volgende industrieën in het land:
 • Landbouw en voedsel
 • Bouw
 • Bouwmaterialen
 • Duurzame consumentengoederen
 • Machines

All content on this page is subject to our Disclaimer, available here.

 

 

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.