Nederland: optimisme in 2021 heerst ondanks COVID

Betalingsbarometer

 • Nederland
 • Landbouw,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering

25 nov 2020

2020 was een tijd van ongekende onzekerheid voor bedrijven in Nederland, en 2021 stelt nog veel onbeantwoorde vragen.

De afgelopen vijf jaar hebben de bedrijven in Nederland een soort economische opleving doorgemaakt. Weliswaar begon de economie meer recentelijk te dipen door de lagere vraag vanuit Frankrijk en Duitsland en de onzekerheden rond Brexit, maar over het algemeen was het economische beeld vrij stabiel. Toen kwam de COVID-19 pandemie, die leidde tot lockdowns en thuiswerken. Het effect op de economie was merkbaar in snelheid, wat leidde tot een historische recessie en een wijdverbreide omwenteling.

 
Te midden van deze pandemische neergang hebben we dit jaar de Betalingsbarometer enquête uitgevoerd. Het bood ons een waardevolle gelegenheid om rechtstreeks met de bedrijven te praten en de gezondheid van de bedrijven te meten aan de hand van prestatie-indicatoren voor het betalingsverkeer.
 
 

Belangrijkste punten

 • Bedrijven nemen toevlucht tot handelskrediet om binnenlandse verkoop te verhogen.
 • Tijdens de pandemie wordt 10% van de uitstaande vorderingen afgeschreven.
 • Nederlandse  bedrijven verlengen hun betalingstermijnen om de verkoop te bevorderen.
 • Kopers en leveranciers werken nauw samen om het kredietcontroleproces te verbeteren.
 • Bedrijven zijn ondanks de uitdagingen van de pandemische recessie positief over 2021.


 

Wilt u meer weten?

Voor een compleet overzicht van het betalingsgedrag van bedrijven in Nederland tijdens de COVID-19 pandemie en de wereldwijde recessie kunt u het volledige rapport downloaden.
Het rapport geeft ook inzicht in de impact van de door de pandemie veroorzaakte economische crisis op de volgende industrieën in het land:
 • Landbouw en voedsel
 • Bouw
 • Bouwmaterialen
 • Duurzame consumentengoederen
 • Machines

All content on this page is subject to our Disclaimer, available here.

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.