NAFTA Landenrapport Verenigde Staten 2018

Landenrapport

 • Verenigde Staten
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

16 jan 2018

De consumptie van huishoudens vertegenwoordigt bijna 70% van het Amerikaanse bbp en is sinds 2014 de belangrijkste groeimotor van de Amerikaanse economie.

NAFTA VS 2018

 

Economische groei wint aan kracht

Na een stijging van slechts 1,5% in 2016 nam de economische groei in 2017 met 2,2% toe, vooral dankzij een sterke particuliere  consumptie, maar ook door een herstel van de export als gevolg van een grotere buitenlandse vraag, terwijl de investeringen door een bescheiden herstel van de energieprijzen opnieuw toenamen. Het herstel van de export en de investeringen leidde tot een bredere economische groei dan in 2016.

Verwacht wordt dat de export, investeringen en particuliere consumptie in 2018 zullen blijven groeien, gestimuleerd door een onlangs goedgekeurde grondige belastinghervorming. Daardoor zal de economische groei in 2018 naar verwachting aantrekken tot 2,5% of zelfs hoger.


 

Dynamicline

 


 

NAFTA rapport voorkant

Download

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land. Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

 
 
 

 

Download icoon

Dowload hier het volledige rapport

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.