NAFTA Landenrapport Mexico 2018

Landenrapport

 • Mexico
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

16 jan 2018

Er moet nog meer gedaan worden aan de fragiele binnenlandse veiligheid als gevolg van drugsgeweld en woekerende corruptie, die het bedrijfsklimaat zwaar aantasten.

 

 

NAFTA Mexico 2018

 

 

Economische prestaties in 2017 beter dan vooraf verwacht Ontwikkelingen sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2016 hebben bevestigd dat Mexico, wegens zijn grote economische afhankelijkheid van de Verenigde Staten, erg vatbaar is voor onzekerheden over handel en investeringen met zijn noorderbuur (vooral de toekomst van NAFTA) en, in mindere mate, bedragen van in het buitenland werkende arbeidskrachten en immigratie.

Maar ondanks een grotere onzekerheid over het Amerikaanse beleid, een afgenomen olieproductie en een strakker fiscaal en monetair beleid, heeft Mexico’s economie beter gepresteerd dan verwacht, met een bbp-groei die in 2017 net boven 2% lag. Hoewel de uitkomst van de NAFTA-heronderhandelingen onzeker blijft, lijkt Mexico relatief goed bestand tegen deze onzekerheid, dankzij stevige economische fundamenten, ondersteund door een oordeelkundig beleidskader, een gezond banksysteem, gezonde externe balansen en een flexibele wisselkoers.


 

 

 

Dynamicline

 


 

 

 

 

NAFTA rapport voorkant

 

 

Download

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land. Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

 

 

 

 

Download icoon

 

 

Download hier het volledige rapport

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.