NAFTA Landenrapport Mexico 2018

Landenrapport

 • Mexico
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

16 jan 2018

Er moet nog meer gedaan worden aan de fragiele binnenlandse veiligheid als gevolg van drugsgeweld en woekerende corruptie, die het bedrijfsklimaat zwaar aantasten.

 

 

NAFTA Mexico 2018

 

 

Economische prestaties in 2017 beter dan vooraf verwacht Ontwikkelingen sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2016 hebben bevestigd dat Mexico, wegens zijn grote economische afhankelijkheid van de Verenigde Staten, erg vatbaar is voor onzekerheden over handel en investeringen met zijn noorderbuur (vooral de toekomst van NAFTA) en, in mindere mate, bedragen van in het buitenland werkende arbeidskrachten en immigratie.

Maar ondanks een grotere onzekerheid over het Amerikaanse beleid, een afgenomen olieproductie en een strakker fiscaal en monetair beleid, heeft Mexico’s economie beter gepresteerd dan verwacht, met een bbp-groei die in 2017 net boven 2% lag. Hoewel de uitkomst van de NAFTA-heronderhandelingen onzeker blijft, lijkt Mexico relatief goed bestand tegen deze onzekerheid, dankzij stevige economische fundamenten, ondersteund door een oordeelkundig beleidskader, een gezond banksysteem, gezonde externe balansen en een flexibele wisselkoers.


 

 

 

Dynamicline

 


 

 

 

 

NAFTA rapport voorkant

 

 

Download

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land. Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

 

 

 

 

Download icoon

 

 

Download hier het volledige rapport

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.