Market Monitor ICT Zuid-Korea 2017

Market Monitor

  • Zuid-Korea
  • Electronica/ICT

06 jun 2017

Ondanks enige neerwaartse druk zou de rentabiliteit van de sector over het algemeen stabiel moeten blijven in 2017.

  • Net als de economie in het algemeen is de Zuid-Koreaanse ICT-sector sterk op de export gericht. Na iets mindere prestaties in 2016 steeg de Zuid-Koreaanse ICT-export voor de vijfde maand op rij in maart 2017, dankzij de grotere wereldwijde vraag naar halfgeleiders en schermen. Dat gezegd zijnde is de binnenlandse vraag naar ICT-producten tot dusver zwak gebleven.
  • De sector wordt gedomineerd door enkele grote bedrijfsgroepenzoals Samsung, Hyundai en CJ Group. Ondanks de concentratie van grote spelers is de sector zeer volwassen en wordt hij nog steeds als zeer competitief beschouwd. Ondanks enige neerwaartse druk zou de rentabiliteit van de sector over het algemeen stabiel moeten blijven in 2017.
  • Ondanks de hoge hefboomwerking en afhankelijkheid van bankleningen in deze sector kunnen de meeste bedrijven over het algemeen op de steun van financiële instellingen rekenen. De rentevoeten voor bedrijven zijn vrij laag en bedrijven lenen van verschillende bedrijven (bijvoorbeeld banken, obligatiemarkt, etc.).
  • Betalingen in de ICT-sector gebeuren na gemiddeld 60 à 120 dagen. De afgelopen twee jaar was het betalingsgedrag goed; ook is het aantal betalingsachterstanden en insolventies laag.
  • Ons acceptatiebeleid blijft open voor ICT-bedrijven waarvan we de financiële gegevens en bedrijfsinformatie hebben, en die een goede staat van dienst hebben. De vooruitzichten voor de prestaties van deze sector in 2017 zijn positief, dankzij de herstellende export, de toegenomen uitgaven van de openbare sector en het herstellende consumentenvertrouwen. Eventuele protectionistische maatregelen van de Amerikaanse overheid voor de Koreaanse import vormen echter een neerwaarts risico.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.