Market Monitor ICT Duitsland 2017

Market Monitor

  • Duitsland
  • Electronica/ICT

06 jun 2017

Ondanks de aanhoudende groei van de verkoop werken de meeste bedrijven met zeer krappe marges, als gevolg van de zware concurrentie in alle deelsectoren.

  • Volgens de Duitse Federale Vereniging voor Informatietechnologie, Telecommunicatie en Nieuwe Media (BITKOM) steeg de totale verkoop van consumentenelektronica/ICT in 2016 met 1,0% tot EUR 159,3 miljard. Deze trend houdt naar verwachting aan in 2017, met een verwachte groei van 1,3%.
  • Terwijl verwacht wordt dat de omzet in de segmenten consumentenelektronica en telecommunicatie verder daalt na de daling in 2016, zou de IT-verkoop (IT-hardware, -software en -diensten) met 2,7% moeten stijgen. In dit segment is de softwareverkoop (+ 6,3%) naar verwachting de grootste groeifactor, net als in de voorgaande jaren.
  • Ondanks de aanhoudende groei van de verkoop werken de meeste bedrijven met zeer krappe marges, als gevolg van de zware concurrentie in alle deelsectoren. Samen met de scherpe prijserosie resulteerde dit in een verdere consolidatietrend. Tenzij ze goed gevestigd zijn in nicheproducten, zijn kleine bedrijven de verliezers in dit keiharde bedrijfsklimaat – en zullen dat ook blijven.
  • Betalingen in de ICT-gebeuren na gemiddeld 30 à 60 dagen. Door de moeilijkere marktomstandigheden (bijvoorbeeld prijzenoorlogen) verwacht men in 2017 een lichte toename van het aantal betalingsachterstanden en insolventies (in 2016 daalde het aantal faillissementen in de ICT-sector met 6%).
  • Ons acceptatiebeleid voor de ICT-sector is over het algemeen neutraal. Aangezien ICT een zeer snel evoluerende en innovatieve sector is met een scherpe prijserosie en zware concurrentie, hebben we uitgebreide informatie nodig voor elk bedrijf dat we accepteren (bijvoorbeeld tussentijdse cijfers, kasbegroting, overzicht van de kredietlijnen bij banken, etc.).
  • Verscheidene ICT-bedrijven zoals IT-distributeurs van tablets en gsm’s waren (soms onbedoeld) betrokken bij MTIC-fraudegevallen (intracommunautaire ploffraude, waarbij misbruik wordt gemaakt van de btw-regels die stellen dat voor grensoverschrijdende transacties tussen EU-lidstaten een btw-tarief van nul procent geldt). Hier besteden we extra aandacht aan, omdat zelfs onschuldige bedrijven verstrikt kunnen raken in een btw-carrousel en aanzienlijke fiscale schulden kunnen oplopen, met liquiditeitsproblemen, ‘bevriezen’ van rekeningen door belastingdiensten tot gevolg, naast het negatieve effect van een gemiste verkoop aan klanten die niet graag producten kopen van leveranciers die worden vervolgd.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.