Market Monitor ICT China 2017

Market Monitor

  • China
  • Electronica/ICT

06 jun 2017

Voor 2017 verwacht men een groeicijfer van 2,4%. Deze vertraging is te wijten aan de teruglopende groei van de Chinese economie en de grotere economische onzekerheid en grotere marktpenetratie.

  • Groei van de binnenlandse verkoop neemt af
  • Steeds meer uitdagingen voor fabrikanten en detailhandelaren
  • Meer insolventies verwacht in sommige segmenten

MM_China_ICT_2017_overzicht

China is ’s werelds grootste importeur en exporteur van elektronica/ ICT-producten. De overvloed aan laaggeschoolde arbeidskrachten en productiestimulansen heeft geleid tot een grote afhankelijkheid van high-tech importartikelen, die vervolgens worden geassembleerd, verwerkt in eindproducten en tot slot geëxporteerd. In absolute cijfers vertegenwoordigt China meer dan 30% van de wereldwijde export van  consumentenelektronica, terwijl de consumentenelektronica als percentage van de
nationale export bijna 25% vertegenwoordigt.

Volgens het European IT Observatory (EITO) is de groei van de Chinese ICT-verkoop vertraagd, van 7,3% op jaarbasis in 2015 naar 3,0% in 2016. Voor 2017 verwacht men een groeicijfer van 2,4%. Deze vertraging is te wijten aan de teruglopende groei van de Chinese economie en de grotere economische onzekerheid, grotere marktpenetratie en prijsconcurrentie. De teruglopende verkoop op de pc- en tabletmarkt en de vertraging in het smartphonesegment werden gecompenseerd door technologische innovaties zoals cloud computing, big data en Internet of Things. De verdere expansie van die opkomende technologieën zou voor marktexpansie op middellange termijn moeten zorgen, samen met inkomstengroei, modernisering van bedrijven en overheidssteun voor de IT-sector.

2017_MM_China_ICT_bbp

Ondanks de verdere groei van de Chinese ICT-markt neemt het aantal uitdagingen toe. Voor ICT-fabrikanten wordt de concurrentie zwaarder; het voorbije decennium zijn immers veel bedrijven op het Chinese vasteland actief geworden in de fabricage van  onderdelen, met prijzenoorlogen tot gevolg. Tegelijkertijd staat dit segment in hoge mate bloot aan prijsschommelingen voor metaal en olie. Een ander probleem zijn de stijgende loonkosten; in verschillende provincies van China waren er immers regelmatige en sterke stijgingen van de minimumlonen. Veel Chinese productievestigingen voor ICT vinden dan ook moeilijk nieuwe werknemers.

In het segment ICT-distributie/-retail is het aantal  verzoeken om langere betalingstermijnen en het aantal laattijdige betalingen gestegen sinds eind 2015. Voor de traditionele verkoopkanalen neemt de concurrentie door het groeiende segment online verkoop toe, aangezien online verkopers concurrerende prijzen en handig winkelen vanuit huis kunnen aanbieden. Fysieke winkels hebben te lijden onder logistieke en opslagkosten. Een ander probleem is het grotere morele risico tijdens een baisse, doordat sommige spelers misschien hun kans wagen met een eenmalige deal om snel geld te verdienen en daarna uit de sector te verdwijnen.

Detailhandelaren die zich richten op de verkoop van buitenlandse ICT-merken, kampen met een steeds grotere neerwaartse druk, door de voorkeur van de Chinese overheid voor lokale merken in het kader van de nationale strategie inzake informatiebeveiliging. Met andere woorden, ze kunnen te maken krijgen met hindernissen, als gevolg van door de overheid gesponsorde projecten.

2017_MM_ICT_China_voordelen

Voorlopig blijft ons acceptatiebeleid over het algemeen open voor grote ICT-fabrikanten en nationale/regionale distributeurs, terwijl we voorzichtiger staan tegenover  systeemintegreerders en online verkopers, waar de concurrentie zwaarder is en de  financiële situatie van bedrijven vaak minder goed is. Voorzichtigheid is ook geboden bij private ICT-distributeurs die de distributie voor slechts een of twee merken verzorgen,  aangezien de ICT-markt snel verandert en dergelijke bedrijven worden blootgesteld aan grotere risico’s door sterk geconcentreerde productassortimenten. In al deze segmenten verwachten we dat het aantal insolventies zal toenemen in 2017.

Transparantieproblemen blijven een van de grootste uitdagingen in de Chinese ICT-sector, doordat de eigendomsstructuur van bedrijven en hun groepsstructuur niet altijd duidelijk zijn en er vaak verschillende financiële cijfers voorhanden zijn. Een kruislingse garantie wordt vaak gebruikt bij bankleningen aan ICT-handelaren. Hierdoor kan een bedrijf met liquiditeitsproblemen andere bedrijven meeslepen in zijn val. Tegelijkertijd kunnen overheidsacties (bijvoorbeeld campagnes om corruptie te bestrijden) de risicobeoordelingen verder bemoeilijken.

Downloads