Market Monitor Voeding VS 2018

Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Voeding

19 dec 2018

De sector productie en verwerking van voedsel en drank in de VS biedt werk aan ongeveer 1,5 miljoen werkkrachten per jaar en is daarmee de grootste Amerikaanse sector voor de werkgelegenheid.

De sector productie en verwerking van voedsel en drank in de VS biedt werk aan ongeveer 1,5 miljoen werkkrachten per jaar en is daarmee de grootste Amerikaanse sector voor de werkgelegenheid. De sector bestaat uit ongeveer 21.000 bedrijven en de toegevoegde waarde zal in 2018 naar verwachting met 4% en in 2019 met 2,2% groeien.

Market monitor Voeding VS BBP 2018

Er is een felle concurrentie in alle belangrijke segmenten van de waardeketen (producenten, retailers, distributeurs), wat een negatief effect heeft op de winstmarges van bedrijven. Na een krimp in 2018 zullen de winstmarges in 2019 naar verwachting verder dalen, omdat de brandstofprijzen en andere inputkosten stijgen.

De laatste jaren zijn er veel bedrijfsfusies en overnames (M&A) geweest, wat wijst op een trend in de richting van een grotere consolidatie onder grote en oude voedselmerken. De fusies en overnames zullen hoog blijven omdat bedrijven blijven zoeken naar omzetgroei en margeverbetering. Het succes zal afhangen van het vermogen van bedrijven om de samenwerkingsverbanden te optimaliseren en soepel te integreren.

De verkoop van biologische voeding in de VS bedraagt nog steeds slechts 5% van de totale verkoop van voedingsmiddelen, maar is de afgelopen jaren gestegen en zal naar verwachting verder groeien boven het gemiddelde groeipercentage van de markt. De voedselvoorkeuren van de consument blijven ten goede komen aan handelaren waar fabrikanten van verpakte levensmiddelen minder vaak in de rekken liggen. Natuurlijke, biologische en glutenvrije voedingsmiddelen zijn strategische gebieden voor bedrijven die de omzetgroei willen verhogen. Tegelijkertijd zal nieuwe regelgeving een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de vraag naar voedsel.

market monitor voeding VS Vooruitzichten 2018

De gemiddelde betalingstermijn in de Amerikaanse voedingssector is 30 dagen. In 2018 bleef het aantal wanbetalingen laag; voor 2019 verwachten we geen stijging. Ook verwachten we volgend jaar geen toename van het aantal insolventies. Toegang tot externe financiering is geen probleem, maar veel voedingsbedrijven zijn in particuliere handen en hebben dus een grote hefboomwerking.

Over het algemeen hanteren we een open acceptatiebeleid voor het segment dranken en neutraal voor voedselproductie. We zijn echter restrictiever als het gaat om de food-retail, vanwege de moordende concurrentie, de trage groei van de oude retailers en de uiterst krappe marges in deze deelsector. Omdat voedselveiligheid en duurzaamheid steeds belangrijker worden, hangt het bedrijfssucces af van de kracht en transparantie van de  toeleveringsketen. Door voedsel overgedragen ziekten, besmetting en fraude blijven risico‚Äôs voor voedselproducenten - met mogelijk een enorm negatief effect op de winstgevendheid.

Dynamicline
Voorblad MM Voeding 2018

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.