Market Monitor Voeding Hongarije 2016

Market Monitor

  • Hongarije
  • Voeding

02 dec 2016

De export bleek de grootste drijvende kracht achter deze sector. De belangrijkste exportproducten zijn fruit en groenten, vlees en zuivelproducten; ruim 90% van de export is bestemd voor de EU.

  • De voedings- en drankenindustrie is een van de belangrijkste sectoren van de Hongaarse economie. Het is de op een na grootste werkgever en de op twee na grootste producent in de productiesector, goed voor meer dan 10% van het totaal. De inkomsten uit de voedingsexport dragen in belangrijke mate bij tot het totale handelsoverschot van Hongarije.
  • De Hongaarse voedingssector zou met 3,3% moeten groeien in 2016 en met 2,4% in 2017. De export bleek de grootste drijvende kracht achter deze sector. De belangrijkste exportproducten zijn fruit en groenten, vlees en zuivelproducten; ruim 90% van de export is bestemd voor de Europese Unie. Deze hoge blootstelling aan de export maakt de sector echter vatbaar voor wereldwijde volatiliteit.
  • Hoewel de winstgevendheid van voedingsbedrijven steeg in 2015 en stabiel bleef in 2016, is deze nog altijd laag in vergelijking met andere Hongaarse sectoren. Een van de grootste uitdagingen voor de sector op de binnenlandse markt is de hoge belastingdruk die de particulare consumptie laag houdt.
  • De gemiddelde betalingstermijn in de Hongaarse voedingssector bedraagt 60 dagen. Het aantal late betalingen, wanbetalingen en insolventies bleef de voorbije zes maanden stabiel; voor de komende maanden wordt geen toename verwacht. Het aantal insolventies in de voedingssector (3,5% voor voedsel- en drankproducenten in 2015) ligt echter nog steeds boven het Hongaarse gemiddelde (2,7% in 2015). De financiële hefboomwerking van Hongaarse voedingsbedrijven is doorgaans hoog en kan een groot risico inhouden als een bedrijf een beperkte rentabiliteit heeft.
  • Ons acceptatiebeleid blijft over het algemeen open, aangezien men een verdere stijging van de voedingsomzet verwacht en bedrijven voldoende rendabel blijven.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.