Market Monitor Staal Metaal Nederland 2018

Market Monitor

 • Nederland
 • Metaal,
 • Staal

27 nov 2018

Nederlandse staalproducenten, -handelaren en -groothandelaren zijn in hoge mate afhankelijk van banken om hun voorraden te financieren.

 • Hoewel de staal- en metaalsector slechts 1,1% van het Nederlandse bbp vertegenwoordigt, is deze belangrijk als toonaangevende leverancier voor de bouw-, auto- en machinesector.
  De sector is sterk afhankelijk van de prestaties van de binnenlandse bouwsector.
 • Market Monitor Staal Nederland 2018 - ijzer
  Na enkele moeilijke jaren profiteerde de sector sinds eind 2015 van een heropleving van de binnenlandse bouwindustrie, dankzij de stijgende vraag vanuit de auto- en machine-industrie en de toegenomen export. De algemene vooruitzichten voor 2019 blijven positief. Aangezien de sector vooral bestaat uit handelaren en groothandelaren in staal, is de impact van de Amerikaanse invoerheffingen op staal en metaal zeer beperkt.
 • Wegens overcapaciteit houdt de prijsdruk in de meeste segmenten echter aan, met negatieve gevolgen voor de marges. Desondanks zouden de winstmarges de komende 12 maanden stabiel moeten blijven, dankzij de gunstige vraag. Innovatie blijft belangrijk om op efficiëntie te focussen en om de kosten te verlagen.
 • Market Monitor Staal Nederland 2018 - prestatievooruitzicht
  Nederlandse staalproducenten, -handelaren en -groothandelaren zijn in hoge mate afhankelijk van banken om hun voorraden te financieren. Dankzij het economische herstel zijn banken bereidwilliger dan in de voorbije jaren om leningen te verstrekken. Elke sterke daling van de staalprijs in de toekomst zou het echter opnieuw moeilijker maken om extra
  krediet te verkrijgen.
 • Betalingen in de Nederlandse staal- en metaalsector gebeuren na gemiddeld 45 dagen. De komende maanden blijft het aantal late betalingen en insolventies naar verwachting stabiel. Het insolventieniveau in dit segment is vrij laag.
 • Ons acceptatiebeleid is doorgaans open, gezien de huidige positieve prestaties en vooruitzichten. We volgen de voorraadniveaus en staal- en metaalbedrijven met een lage toegevoegde waarde op de voet; die zijn immers zeer gevoelig voor prijsschommelingen. Ook besteden we bijzondere aandacht aan bedrijven die sterk afhankelijk zijn van de olie- en gassector en de scheepsbouw, vanwege de lagere orderniveaus in het verleden.

 

 

 

Dynamicline

Voorblad MM Staal Metaal 2018

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst