Market Monitor Staal China 2017

Market Monitor

  • China
  • Metaal,
  • Staal

14 nov 2017

In de Chinese staal- en metaalindustrie blijft overcapaciteit de grootste uitdaging, de Chinese economie zich blijft ontwikkelen van een investerings- en exportgericht naar particuliere consumptie.

  • Een kort herstel van de vraag in 2016
  • Druk op de winstmarges van bedrijven houdt aan
  • Particuliere producenten kampen met zware problemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM - staal - China overzicht 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Chinese staal- en metaalindustrie blijft overcapaciteit de grootste uitdaging, terwijl de Chinese economie zich verder blijft ontwikkelen van een investerings- en exportgerichte groei naar particuliere consumptie. De Chinese overheid heeft herhaaldelijk gezegd dat het de overproductie van staal zal terugdringen en de sector zal consolideren. Tot dusver is dat weinig succesvol gebleken, doordat regionale overheden een sterk incentive hebben om hun plaatselijke productie te ondersteunen waar mogelijk, om de werkgelegenheid en hun prestige op peil te houden. Een uitgebreide consolidatie van de sector heeft nog een lange weg te gaan.

MM staal China BBP 2017 (NL)

Volgens de World Steel Association kende de Chinese staalproductie in 2016 een verdere groei, met 1,2% op jaarbasis, tot 808 miljoen ton. Dit werd gevolgd door een toename van 5,6% tussen januari en augustus 2017. In 2016 zorgde verdere fiscale steun voor een sterke binnenlandse vraag naar industrieel staal en metaal, vooral via publiek-private partnerschappen bij openbare bouwprojecten (luchthavens, water, spoor, elektriciteit, wegen en bruggen). Het herstel duurde echter niet lang: volgens de World Steel Association zal de binnenlandse vraag naar staal laag blijven in 2017 en met 2% dalen in 2018. Tegelijkertijd daalde de Chinese staalexport met 18% in de tweede helft van 2016 en met 25% in de eerste helft van 2017, doordat veel landen invoerrechten hieven op de Chinese staalimport.

De winstmarges van veel Chinese staal- en metaalbedrijven blijven vrij slecht, doordat de gemiddelde bedrijfsmarge slechts circa 2,7% bedraagt – een zeer laag percentage vergeleken met alle andere bedrijfstakken – zodat de meeste staalproducenten verlies boekten. Zowel voor staalproducenten als voor staalhandelaren zijn bankleningen de grootste bron van financiering, hoewel banken niet erg bereid zijn om leningen toe te staan. De laatste paar jaren was de hoge hefboomwerking een aanhoudend probleem,  samen met schaduwbanken, terwijl veel staalbedrijven herhaaldelijk hetzelfde onderpand gaven voor leningen bij verschillende banken, zodat het risico vermenigvuldigde. De verweven aard van leninggaranties in de Chinese staalsector impliceert dat een kredietverzuim door één enkel bedrijf een kettingreactie kan veroorzaken bij een reeks andere bedrijven die vaak borg staan voor de schulden van hun failliete concurrenten. Om al deze redenen lopen banken een groot potentieel systemisch risico, waardoor ze genoodzaakt werden om leningen te weigeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM_staal_China_voor_nadelen 2017(NL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facturen in de Chinese staal- en metaalsector worden na gemiddeld 60 à 120 dagen betaald. Het aantal en bedrag van laattijdige betalingen en insolventies blijft groot. Hoewel vooraanstaande staatsproducenten van staal nog altijd enige veerkracht hebben, kampen particuliere producenten van staal en metaal met ernstige problemen. De meeste Chinese staal- en metaalhandelaren hebben niet veel vaste activa en kampen met krappe marges en zeer beperkte bankfaciliteiten.

Gezien de slechte toestand met betrekking tot kredietrisico’s in deze sector, blijft ons acceptatiebeleid zeer restrictief; onze dekking beperkt zich strikt tot bedrijven met een sterk financieel profiel of achtergrond.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport market monitor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Market monitor staal november 2017