Market Monitor Machines Indonesië 2017

Market Monitor

  • Indonesië
  • Machines/Engineering

31 okt 2017

In 2017 en 2018 zou de Indonesische economie met ongeveer 5% per jaar groeien, vooral dankzij de sterke binnenlandse vraag en een ambitieuze industriële expansiestrategie van de overheid.

  • Industriële expansiestrategie helpt de sector
  • Weinig insolventies verwacht in 2017
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 90 dagen

In 2017 en 2018 zou de Indonesische economie met ongeveer 5% per jaar groeien, vooral dankzij de sterke binnenlandse vraag en een ambitieuze industriële expansiestrategie van de overheid, bedoeld om de industriële portfolio van het land te doen groeien met  duizenden grote en middelgrote bedrijven. Deze industriële ontwikkeling zou de vraag naar machines en techniek moeten opkrikken, vooral vanwege de productie-, bouw-, telecommunicatie-en elektriciteitssector.

De voorbij 12 maanden bleven de winstmarges van Indonesische bedrijven uit de sector stabiel op 8% à 15%; de komende 6 maanden zou dat zo blijven. Maar door de zware concurrentie op de markt (ook te wijten aan de activiteiten van buitenlandse concurrentie) kunnen prijsoorlogen niet worden uitgesloten, vooral onder bedrijven die actief zijn in het segment voor producten van lagere kwaliteit. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de rentabiliteit van binnenlandse bedrijven op middellange termijn.

Door de aard van hun activiteiten vertonen bedrijven die actief zijn in de sector een hoge hefboomwerking en zijn ze sterk afhankelijk zijn van bankleningen om in het nodige werkkapitaal te voorzien. We houden rekening met zowel de hefboomwerking als de betalingshistoriek van de koper, samen met de prestaties van het bedrijf, om het financiële risico van afzonderlijke machineproducenten te bepalen.

Momenteel betalen Indonesische machine-/technische bedrijven hun facturen na gemiddeld 90 dagen. Het betalingsgedrag is te vergelijken met dat van andere sectoren en er waren het voorbije jaar maar weinig betalingsachterstanden.

De voorbije 12 maanden waren er zeer weinig wanbetalingen; deze stabiele trend zou de komende zes maanden aanhouden. Het aantal insolventies is momenteel gemiddeld, de komende maanden wordt geen sterke stijging van het aantal faillissementen verwacht.

Ons acceptatiebeleid voor producenten van machines voor de elektrische en bouwsector is open. Hoewel de concurrentie groot is voor technische machines, zou dit segment de komende maanden voordeel kunnen halen uit de toenemende investeringen van Indonesische producenten. We staan voorzichtiger tegenover producenten van machines voor de mijnbouwsector (vooral steenkool), wegens de volatiele steenkoolprijzen.

 

 

Rapport market monitor

 

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

Download icoon

 

Market Monitor Machines oktober 2017 (1.2MB PDF)

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.