Market Monitor Machines Frankrijk 2017

Market Monitor

  • Frankrijk
  • Machines/Engineering

31 okt 2017

In 2016 boekte de Franse machinesector een recordgroei qua omzet in de meeste segmenten, dankzij de toegenomen binnenlandse vraag (vanwege de metaalindustrie en bouwsector) en de stijgende export.

  • Groei in de meeste segmenten houdt aan
  • Producenten van landbouwmachines hebben het nog altijd moeilijk
  • Druk op productiecapaciteit moet investeringen aanmoedigen

 

 

 

 

 

MM - Machine - Frankrijk overview 2017

 

 

 

 

 

In 2016 boekte de Franse machinesector een recordgroei qua omzet in de meeste segmenten, dankzij de toegenomen binnenlandse vraag (vanwege de metaalindustrie en bouwsector) en de stijgende export. De omzet voor machinegereedschap steeg met
6,9%, terwijl het segment van de hijs- en behandelingsapparatuur zelfs groeide met 18%, dankzij de stijgende export en een ommekeer na jaren van beperkte binnenlandse investeringen, vooral in de bouwsector.

 

 

 

 

MM - Machine - Frankrijk 2017 - BBP

 

 

 

 

Maar, net als in 2015, kampen producenten van landbouwmachines nog altijd met een zeer competitief klimaat en dalende omzet en marges, wat vooral gevolgen heeft voor kleine groothandelaars. In 2016 daalde de omzet verder (met 2,6%), doordat kopers van landbouwmachines hun investeringen terugschroefden wegens lagere inkomsten. Tegelijkertijd boekte het segment van kooktoestellen een omzetstijging van 2,9%.

In de eerste helft van 2017 groeide de omzet voor Franse machines met zo’n 3%, vooral dankzij de buitenlandse vraag, vooral uit Azië en  Zuid-Amerika; de komende maanden zou de export verder stijgen.

Tegelijkertijd blijft de binnenlandse vraag solide, met een gunstig ondernemingsklimaat en meer Franse bedrijven die hun investeringen in apparatuur en machines willen opdrijven. In 2017 en 2018 zouden de investeringen in vaste activa per jaar met meer dan 2% groeien.

In deze kapitaalintensieve sector is de nood aan financiering groot. Als gevolg hiervan kunnen bedrijven in deze sector zware schulden aangaan die hun financiële structuur en algemene solvabiliteit verzwakken, waardoor hun liquiditeit onder druk zou komen te staan. In veel gevallen kunnen vooruitbetalingen echter de kastoestand van leveranciers verbeteren, terwijl banken bereid zijn om leningen toe te staan aan de machinesector

 

 

 

MM - Machine - Frankrijk 2017 - Voor en nadelen

 

 

 

De voorbije 12 maanden zijn de winstmarges gestegen, dankzij het gunstige bedrijfsklimaat en steun onder de vorm van fiscale maatregelen. De komende 12 maanden kan een lichte daling echter niet worden uitgesloten, wegens de toegenomen energiekosten.

Betalingen in de Franse machinesector gebeuren na gemiddeld 70-80 dagen. De afgelopen twee jaar was het aantal betalingsachterstanden laag. In de eerste helft van 2017 daalde het aantal wanbetalingen; de komende zes maanden zou dit moeten afvlakken.
In tegenstelling tot een verwachte daling van het aantal insolventies bij Franse bedrijven, geraamd op 7% voor 2017, zou het aantal faillissementen in de machinesector slechts afvlakken. Dit valt echter te verklaren door het feit dat het aantal insolventies in de machinesector al laag is, vergeleken met andere sectoren.

Gelet op deze positieve vooruitzichten blijft ons acceptatiebeleid voor de meeste segmenten open, maar zijn we voorzichtiger wat producenten van landbouwmachines betreft, wegens de bovenvermelde problemen. Dit geldt ook voor machineproducenten
die afhankelijk zijn van de olie- en gassector (zoals buizenmachines).

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Rapport market monitor

 

 

 

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.