Market Monitor Machines Duitsland 2017

Market Monitor

  • Duitsland
  • Machines/Engineering

31 okt 2017

De Duitse machine-/technische sector vormt de ruggengraat van de Duitse economie, goed voor 3% van het BBP. De algemene vooruitzichten blijven positief.

De Duitse machine-/technische sector vormt de ruggengraat van de Duitse economie, goed voor 3% van het BBP. De algemene vooruitzichten blijven positief; in 2017 en 2018 zou de jaarlijkse productie met 3% groeien, volgens de Duitse technische vereniging VDMA.

Wegens zijn hoge exportpercentage van meer dan 75% is de sector sterk afhankelijk van de buitenlandse vraag en dus gevoelig voor bepaalde risico’s (verslechtering van de internationale economie, toenemende geopolitieke risico’s, wisselkoersvolatiliteit en de dreiging van toenemend protectionisme).

De sector wordt gekenmerkt door zware investeringen (IT en apparatuur) en toegenomen loonkosten. De vermogensverhouding van machineproducenten ligt boven het Duitse sectorgemiddelde, omdat noodzakelijke investeringen vaak met eigen middelen kunnen worden gefinancierd (cashflow, aandeelhouders- en/of  mezzanineleningen). Hierdoor zijn veel machineproducenten niet te zeer afhankelijk van bankleningen en is hun schuldenlast vrij laag.

De marges zijn relatief groot, vooral in nichesegmenten, maar zijn de voorbije jaren onder steeds grotere druk komen te staan vanwege de toenemende concurrentie, vooral uit China. Op internationaal vlak worden Chinese machineproducentensteeds beter in het produceren van kwaliteitsvolle machines, waardoor Duitse bedrijven hun prijzen moeten verlagen.

Vergeleken met andere Duitse sectoren is het betalingsgedrag en het aantal wanbetalingen/insolventies in de machine-/ technische sector goed. In 2017 en 2018 zou het aantal wanbetalingen en faillissementen laag blijven.

Gezien de algemene financiële sterkte van Duitse  machineproducenten blijft ons acceptatiebeleid over het algemeen soepel. We staan echter voorzichtiger tegenover machineproducenten die actief zijn in de deelsector papier/drukwerk, aangezien de winstmarges gekrompen zijn als gevolg van digitalisering en veel bedrijven zich nog altijd aan het herstructureren zijn om hun productie af te stemmen op de behoeften van klanten. Een ander segment dat het moeilijk heeft, is dat van de textielmachines, maar deze deelsector vertegenwoordigt slechts een klein deel van de Duitse machinesector

 

 

Dynamicline

 


 

 

 

 

Rapport market monitor

 

 

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.