Market Monitor Machines Denemarken 2018

Market Monitor

 • Denemarken
 • Machines/Engineering

13 nov 2018

Het duurt gemiddeld 90 dagen voordat facturen in de Deense machinesector worden voldaan; in het segment windturbines kan dat zelfs oplopen tot 125 dagen.

 

 • In 2017 en begin 2018 liet de exportgerichte Deense machine-/technische sector gemengde prestaties zien. De export van producten voor energieoptimalisering die op gebieden zoals verwarming, koeling en waterzuivering worden gebruikt, zorgde voor groei. Dit geldt ook voor fabrikanten van machines die voor de automatisering van het productieproces worden gebruikt. In sommige grote segmenten was er echter stagnatie, met negatieve gevolgen voor de winstmarges van bedrijven.
   
 • Market Monitor Machines Denemarken 2018 - sectorDe windturbinesector en zijn deelsectoren vormen een belangrijk segment van de Deense technische sector. Algemeen gesteld zijn de vooruitzichten op lange termijn voor windenergie nog steeds positief, maar door de dalende verkoopprijzen van elektriciteit uit windenergie is de dynamiek veranderd. Hierdoor kwam de winst van turbinefabrikanten en hun toeleveranciers in de waardeketen onder druk te staan; een verdere consolidatie in het segment lijkt waarschijnlijk. De komende jaren worden meer liquiditeitsproblemen of zelfs een toenemend aantal wanbetalingen door leveranciers verwacht.
   
 • Machinefabrikanten die afhankelijk zijn van de offshore olieen gasindustrie presteerden vrij zwak in 2016 en 2017, doordat ontwikkelaars niet voor een aanzienlijk grotere vraag zorgden. Voor een echt herstel in dit segment is een verdere stijging van de olie- en gasprijzen nodig.
   
 • Market Monitor Machines Denemarken 2018 - prestatievooruitzichtenFabrikanten van landbouwmachines hadden te maken met teruglopende investeringen in de Europese landbouwsector, terwijl de financiële slagkracht van boeren nog meer te lijden zal krijgen door de droge zomer van 2018. Dat gezegde zijnde wisten verscheidene exportgerichte fabrikanten van landbouwmachines te diversifiëren door hun aandeel in de verkoop op overzeese markten te vergroten.
   
 • Het duurt gemiddeld 90 dagen voordat facturen in de Deense machinesector worden voldaan; in het segment windturbines kan dat zelfs oplopen tot 125 dagen. De voorbije twee jaar kende deze sector een goed betalingsgedrag. Verwacht wordt echter dat het aantal betalingsachterstanden, wanbetalingen en insolventies de komende maanden en in 2019 zal stijgen, vooral in de segmenten windturbines en gas.
   
 • Voorlopig hebben insolventies in de machinesector vooral  gevolgen voor kleine spelers die te afhankelijk zijn van een paar grote klanten, in combinatie met hoge productiekosten
  en wanneer de liquiditeit onder druk is komen te staan door een restrictieve toegang tot bankleningen. We blijven kleine spelers dan ook nauwlettend volgen. Ons acceptatiebeleid
  voor de sector is doorgaans neutraal, maar restrictiever voor bedrijven in de probleemsectoren.

 

 

Dynamicline

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.