Market Monitor Machines België 2018

Market Monitor

 • België
 • Machines/Engineering

13 nov 2018

Betalingen in de Belgische machine-/technische sector gebeuren na gemiddeld 60 dagen. Het betalingsgedrag is gemiddeld en het aantal late betalingen was laag de voorbije jaren.

 • De vraag blijft over het algemeen goed voor Belgische machinefabrikanten en technische bedrijven, hoewel sommige grote afnemers nog met moeilijkheden kampen (bijvoorbeeld
  bouw en transport). Ondanks de felle concurrentie genieten kwaliteitsproducenten doorgaans een concurrentievoordeel. Brexit en dreigende handelsgeschillen zijn mogelijke neerwaartse risico‚Äôs voor exportgerichte deelsectoren.
   
 • Market Monitor Machines België 2018 - sectorDe voorbije 12 maanden bleven de winstmarges van Belgische machinefabrikanten/technische bedrijven doorgaans stabiel, doordat bedrijven hun kostenbasis konden beperken. De komende maanden zouden de marges stabiel moeten blijven of licht verslechteren, afhankelijk van de activiteiten en verdere ontwikkeling van de grondstoffen- en energieprijzen. De loonkosten blijven drukken op de winstmarges.
   
 • Door de nodige investeringen blijft de schuldenlast in de machinesector hoog. Bedrijven die geen toegang hebben tot leningen, kunnen niet duurzaam en innovatief werken. Banken zijn over het algemeen neutraal tot matig restrictief bij het verstrekken van leningen.
   
 • Market Monitor Machines België 2018 - presntatievooruitzichtenBetalingen in de Belgische machine-/technische sector gebeuren na gemiddeld 60 dagen. Het betalingsgedrag is gemiddeld en het aantal late betalingen was laag de voorbije jaren. De afgelopen zes maanden daalde het aantal wanbetalingen licht. Het aantal insolventies in de sector is laag tot gemiddeld, vergeleken met andere Belgische sectoren, en blijft naar verwachting de komende maanden stabiel.
   
 • Ons acceptatiebeleid voor de sector is over het algemeen neutraal wat betreft machines voor de maakindustrie, elektronische machines en landbouw-/voedingssegmenten. We hanteren echter een restrictief beleid ten overstaan van technische bedrijven die afhankelijk zijn van de bouwsector, vanwege de zwakke prestaties en het stijgende aantal insolventies in de Belgische bouwsector. Het aantal wanbetalingen in het segment technische bouw blijft hoog. De sector van machines voor de energie-industrie kampt momenteel met weinig gevulde orderboeken. Dat gezegde zijnde vertoont het segment machines voor zonne-energie, windenergie en warmtepompen een positieve trend.

 

Dynamicline
Voorblad MM Machines 2018

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.