Market Monitor Machines 2018 Singapore

Market Monitor

 • Singapore
 • Machines/Engineering

13 nov 2018

De groei van de Singaporese machine- en technische sector wordt gedreven door de vraag naar controleapparatuur voor industriële processen en halfgeleiders, naast koelsystemen.

 • De solide groei van de industriële productie zal in 2018 en 2019 voor verdere expansie zorgen (respectievelijk 8% en 4%). De bedrijfsprestaties en winstmarges van machinehandelaren kunnen echter negatief worden beïnvloed door het voortdurende handelsgeschil tussen China en de VS.
   
 • Market Monitor Machines Singapore 2018 - sectorDe schuldenlast van de meeste machinefabrikanten is vrij laag, aangezien de meeste Singaporese machinefabrikanten deel uitmaken van een wereldwijde groep, ondersteund door intercompany leningen. Banken zijn bereid om leningen te verstrekken aan de sector.
   
 • Betalingen in de machinesector gebeuren na gemiddeld 90 à 100 dagen. De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag vrij goed; het aantal insolventies is laag vergeleken met andere sectoren. De komende 12 maanden wordt geen toename van het aantal betalingsachterstanden of insolventies verwacht.
   
 • Market Monitor Machines Singapore 2018 - prestatievooruitzichtenOns acceptatiebeleid blijft over het algemeen open tot neutraal voor deze sector. We staan vooral open voor machinefabrikanten die aan maaksectoren leveren, aangezien dit segment profiteert van een aanhoudende groei van de activiteiten gerelateerd aan halfgeleiders en elektronica. Dit geldt ook voor voedingsmachines, die ook van een aanhoudende groei van de vraag profiteren.
   
 • Dat gezegd zijnde hanteren we een neutrale aanpak ten overstaan van fabrikanten van bouwmachines, aangezien de Singaporese overheid maatregelen heeft genomen om de
  vastgoedmarkt af te koelen om prijsstijgingen tegen te gaan. Dit zal de groei in de bouwsector en de vraag naar gerelateerde 
  machines vertragen.

 

Dynamicline
Voorblad MM Machines 2018

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.