Market Monitor Machines China 2017

Market Monitor

  • China
  • Machines/Engineering

31 okt 2017

In 2016 steeg de omzet van de Chinese machinesector met 7,4% tot CNY 24,55 biljoen (EUR 3,16 biljoen). Vorig jaar groeide de winst van Chinese machineproducenten met 5,5% tot EUR 216 miljard

  • Positieve evolutie in 2016 en 2017, maar uitdagingen blijven
  • Financiële problemen voor kleine bedrijven, doordat banken niet gauw leningen toestaan
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 90-150 dagen

 

 

 

MM - Machine - China overview

 

 

 

In 2016 steeg de omzet van de Chinese machinesector met 7,4% tot CNY 24,55 biljoen (EUR 3,16 biljoen). Vorig jaar groeide de winst van Chinese machineproducenten met 5,5% tot CNY 1,68 biljoen (EUR 216 miljard). Ondanks deze expansie kampt de sector echter met enkele uitdagingen. Als gevolg van de afkoeling van de Chinese economie sinds 2013 vertraagde immers de omzetgroei . Vooral de vraag naar technische machines, zware machines, mijnbouwmachines en petroleummachines blijft zwak, vergeleken met de zeer hoge groeicijfers uit de jaren vóór 2013.

Bovendien vertraagde de groei van de investeringen in de Chinese machinesector in 2016 voor het vijfde jaar op rij. In 2016 daalde het groeicijfer tot amper 1,7%, 8 procentpunten lager dan in 2015 en 6,4 procentpunten lager dan de nationale sector. In 2016 bleef de  buitenlandse handel zwak, terwijl de export met 3,6% daalde (tot  EUR 313,2 miljard), na al gedaald te zijn in 2015. De komende  maanden zou de buitenlandse handel echter heropleven.

De lagere vraag vanwege belangrijke kopers en de grote  overcapaciteit zorgden de voorbije twee jaar voor sommige  bedrijven voor kleine nettowinstmarges. In 2016 boekten 12 op 100 machineproducenten verlies; het totale verlies van al deze  verlieslatende bedrijven steeg met 6,3% (in vergelijking daarmee steeg de totale winst van de sector met 5,5%). Dit wijst op een prestatiekloof in de sector; gezonde en rendabele bedrijven boeken nog altijd hogere winsten, terwijl verlieslatende bedrijven grotere
verliezen blijven boeken.

 

 

 

 

MM_machine_China_BBP 2017 (NL)

 

 

 

 

Aangezien de productie van machines een zeer kapitaalintensieve sector is die zware investeringen in vaste activa vereist, is de nood aan financiering en hefboomwerking in deze sector zeer hoog. Chinese banken zijn echter steeds minder geneigd om leningen toe te staan, wegens de vele leningen die de voorbije jaren niet werden afgelost en de economische vertraging.

 

 

 

Deze minder gunstige leningspolitiek heeft vooral gevolgen voor kleine en middelgrote privéondernemingen. Als banken wel leningen toestaan, wordt doorgaans een bijkomende zekerheid gevraagd, zoals vaste activa en persoonlijke waarborgen.

Betalingen in de Chinese machinesector gebeuren na gemiddeld 90-150 dagen. Door de striktere kredietvoorwaarden kampen veel kleine en/of privéondernemingen de afgelopen jaren met  liquiditeitsproblemen, met tragere betalingen en zelfs wanbetalingen
tot gevolg. De gepaste insolventieprocedures in China zijn moeilijk op te volgen, aangezien bij de meeste faillissementen de eigenaar verdwijnt. Sinds 2014 zijn er echter tal van kleine  machineproducenten op de fles gegaan – men verwacht dat deze trend zal aanhouden. Om de schaalvoordelen te optimaliseren gebeuren er momenteel meer fusies en reorganisaties van kleine bedrijven.

In tegenstelling tot kleine/privéondernemingen doen grote en staatsondernemingen het beter. Voor hen is het immers veel gemakkelijker om financiële steun te krijgen van een moederbedrijf of de overheid, wanneer ze het moeilijk hebben. Hun betalingshistoriek is dan ook beter, net als hun veerkracht.

 

MM_machine_China_voor_nadelen 2017(NL)

 

Voor kleine/privéondernemingen is ons acceptatiebeleid over het algemeen restrictief, terwijl we meer open staan voor bedrijven met een achtergrond als staats-/overheidsbedrijf of multinational. Ons acceptatiebeleid verschilt ook naargelang van de prestaties van de downstream sector, d.w.z. dat we open staan voor machines voor de autosector, neutraal zijn voor elektrische machines en restrictief voor textiel- en mijnbouwmachines.

 

 

 

 


 

 

 

Dynamicline

 

 

 


 

 

 

Rapport market monitor

 

 

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.