Market Monitor ICT Zuid-Korea 2018

Market Monitor

 • Zuid-Korea
 • Electronica/ICT

12 jun 2018

Betalingen in de ICT-sector gebeuren na gemiddeld 60 à 120 dagen. De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag doorgaans goed.

 • Market Monitor ICT Zuid-Korea 2018 - ICTZuid-Korea vertegenwoordigt ongeveer 20% en 60% van de internationale markt voor respectievelijk halfgeleiders en geheugenchips. De voorbije 12 maanden boekten beide segmenten een recordgroei. Samen met de sterke export van microchips voor smartphones, computerservers en datacenters resulteerde dit in 2017 in een economische expansie van ruim 3%. In 2018 blijven de groeivooruitzichten voor ICT positief, dankzij de verdere groei van de export, de hogere uitgaven door de overheidssector en het herstel van het klantenvertrouwen. 
   
 • De sector wordt gedomineerd door enkele grote, familiale industriegroepen (chaebols). Ondanks de concentratie van grote spelers is de sector zeer volwassen en wordt hij nog altijd beschouwd als zeer competitief. Ondanks een zekere neerwaartse druk zou de rentabiliteit van de sector in 2018 over het algemeen stabiel moeten blijven.
   
 • Market Monitor ICT Zuid-Korea 2018 - vooruitzichtenApparatuur voor informatie, communicatie en uitzendingen is goed voor 73%, diensten voor 16% en software voor 11% van de Zuid-Koreaanse ICT-sector. Hieruit blijkt hoezeer de sector afhankelijk is van hardware en niet in staat is om de internationale trend te volgen, waarbij de nadruk op software ligt. De Zuid-Koreaanse overheid heeft zijn R&D-investeringen echter sterk opgeschroefd, op domeinen zoals zelfrijdende auto’s, artificiële intelligentie, elektronica voor het Internet of Things, halfgeleiders en schermen.
   
 • Ondanks de hoge hefboomwerking en grote afhankelijkheid van bankleningen in deze sector, zijn financiële instellingen over het algemeen bereid om de meeste bedrijven te ondersteunen. In 2017 daalde ook de algemene schuldenlast van de sector ten opzichte van 2016; de debetrentevoeten zijn vrij laag en bedrijven beschikken over gediversifieerde financieringsbronnen (bijvoorbeeld banken, obligatiemarkt, enz.).
   
 • Betalingen in de ICT-sector gebeuren na gemiddeld 60 à 120 dagen. De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag doorgaans goed. Het aantal insolventies en betalingsachterstanden is vrij laag.
   
 • Ons acceptatiebeleid blijft positief voor ICT-bedrijven, op basis van de goede beschikbaarheid van financiële en bedrijfsinformatie en de stabiele prestaties van de voorbije jaren. De grootste negatieve risico’s zijn het toenemend protectionisme van de belangrijkste handelspartners (China, VS) en de zware concurrentie van buurlanden zoals Japan.

 

 

Dynamicline
(Image) (NL) MM ICT 2018

 

 

Download icoon

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.