Market Monitor ICT Verenigd Koninkrijk 2019

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Electronica/ICT

18 jun 2019

Volgens analistenbureau Nelson Hall zijn de uitgaven van Britse bedrijven aan IT en business process outsourcing (BPO) in 2018 met 60% gedaald naar GBP 2,9 miljard.

  • Toegenomen uitdagingen voor ICT-wederverkopers
  • Facturen worden gemiddeld na 60 dagen betaald
  • ICT ontloopt nog steeds de algemene faillissementstrend  

 

Overzicht VK - Market Monitor ICT 2019

 

Meer weten over de economische prestaties van de ICT-branche in het Verenigd Koninkrijk? Download hieronder het volledige rapport.

Dynamicline
(Image) (NL) MM ICT 2019

 

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Download gratis het volledige rapport

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.