Market Monitor - Focus op ICT sector - VAE

Market Monitor

  • Verenigde Arabische Emiraten
  • Electronica/ICT

01 mei 2015

De ICT-markt van de VAE wordt momenteel gekenmerkt door zware concurrentie, krappe marges, lage toetredingsdrempels en een stagnerende groei in subsegmenten.

Marktprestaties in een flits

Verenigde Arabische Emiraten

Volgens BMI was de ICT-sector in de VAE (pc’s, andere computerhardware, software en diensten) EUR 3,6 miljard waard in 2014. De verkoop van pc’s en diensten was goed voor de meeste omzet, met een marktaandeel van respectievelijk 40% en 33%.

De ICT-waardeketen omvat verkopers, distributeurs, power retailers, wederverkopers en andere kleine retailers, maar geen productie. De meeste verkopers en distributeurs zijn actief in de vrijhandelszones van Dubai en bedienen het hele Midden-Oosten.

De ICT-markt van de VAE wordt momenteel gekenmerkt door zware concurrentie, krappe marges, lage toetredingsdrempels en een stagnerende groei in subsegmenten zoals pc’s en desktops. Het volume groeit sterker dan de waarde als gevolg van de daling van de gemiddelde verkoopprijzen van ICT-producten.

Betalingsachterstanden en langdurige niet-nakoming van betalingsverplichtingen komen vrij vaak voor in deze sector, net als ‘wegloopscenario’s’ door cashproblemen.

We hanteren een vrij selectief acceptatiebeleid en zijn vooral voorzichtig met distributeurs en wederverkopers die exporteren naar politiek risicovolle landen in het Midden-Oosten en Afrika.

Dubai heeft veel wederuitvoer naar Iran. Een opheffing van de sancties zou dan ook ten goede komen van de ICT-handelaren in de VAE.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.