Market Monitor ICT Frankrijk 2018

Market Monitor

 • Frankrijk
 • Electronica/ICT

12 jun 2018

Betalingen in de Franse ICT-sector gebeuren na gemiddeld 60 dagen. We verwachten dat het aantal betalingsachterstanden en insolventies de komende maanden laag en over het algemeen stabiel zal blijven.

 • Market Monitor ICT Frankrijk 2018 - ICTVolgens het onderzoeksinstituut GfK kromp het volume van de Franse gsm-markt in 2017 met 5,2%; de verkoop steeg echter met 2,5% tot EUR 8,3 miljard, dankzij de hogere prijzen
  (groter marktaandeel van duurdere smartphones).
   
 • In 2018 blijft de Franse markt voor IT-hardware onder druk staan, na een omzetdaling met 4% tot EUR 5,2 miljard in 2017. De verkoop van tablets en pc’s heeft zwaar te lijden onder de concurrentie van andere apparaten zoals smartphones, een hoog uitrustingspercentage, lange vervangcycli en druk op de prijzen vanwege een tekort aan bepaalde elektronische onderdelen.
   
 • Volgens Syntec/IDC groeide de sector van de IT-software en
  -diensten in 2017 met 3,4% tot EUR 53,7 miljard, dankzij het
  grotere aantal bedrijfsprojecten rond digitale transformatie,
  de opwaartse trend van IT-externalisering en de groei van
  cloud computing. In 2018 zullen IT-diensten een belangrijke
  groeifactor blijven, met een verwachte omzetgroei van 3,6%
  in 2018. De omzet in verband met technologieën voor SMAC
  (Social, Mobile & Analytics in the Cloud) en SaaS (Software as
  a Service) blijft naar verwachting sterk stijgen.
   
 • Market Monitor ICT Frankrijk 2018 - vooruitzichtenAls gevolg van de verschuivende marktomstandigheden moeten veel ICT-bedrijven hun businessmodel aanpassen. Groothandelaren proberen zich steeds minder bezig te houden met de zuivere verkoop van hardware en in de plaats daarvan producten en IT-diensten met een toegevoegde waarde aan te bieden om zo hun rentabiliteit te verbeteren; dat levert immers meer inkomsten en grotere marges op. Dergelijke inspanningen zijn echter niet gemakkelijk en vergen hoogopgeleid management en werknemers.
   
 • Betalingen in de Franse ICT-sector gebeuren na gemiddeld
  60 dagen. We verwachten dat het aantal betalingsachterstanden
  en insolventies de komende maanden laag en over
  het algemeen stabiel zal blijven. Dat gezegd zijnde blijft ons
  acceptatiebeleid voor het ICT-segment doorgaans neutraal;
  plotselinge faillissementen zijn immers niet uit te sluiten, gezien
  het snel veranderende en zeer competitieve marktklimaat
  met zijn sterke prijsdruk.
   
 • Vooral kleine ICT-bedrijven met een niet-flexibele kostenstructuur
  en een geconcentreerde klanten- of leveranciersportefeuille
  kunnen het moeilijk krijgen, terwijl veel groothandelaren
  van IT-hardware met structureel krappe marges
  en een laag eigen vermogen kampen.

Dynamicline
 

(Image) (NL) MM ICT 2018

 

 

Download icoon

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.