Market Monitor ICT Duitsland 2018

Market Monitor

  • Duitsland
  • Electronica/ICT

12 jun 2018

ICT speelt een cruciale rol in de Duitse economie; de sector telt ruim één miljoen werknemers en genereerde de laatste 5 jaar 150.000 nieuwe banen.

  • Grote concurrentie en prijsdruk
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 30 à 60 dagen
  • Sector getroffen door toenemend aantal insolventies en fraudeproblemen

 

 

 

Market Monitor ICT Duitsland 2018 - overzicht

 

 

 

ICT speelt een cruciale rol in de Duitse economie; de sector telt ruim één miljoen werknemers en genereerde de laatste 5 jaar 150.000 nieuwe banen. De Duitse ICT-markt wordt gedomineerd door enkele grote groepen, maar wordt gekenmerkt door een groot aantal middelgrote bedrijven.

Volgens de Duitse Federale Vereniging voor Informatietechnologie, Telecommunicatie en Nieuwe Media (BITKOM) steeg de totale verkoop van ICT in 2017 met 2,2% tot 151,8 miljard euro. Deze trend zal naar verwachting aanhouden in 2018, met een verwachte groei van 1,9%.

 

 

 

Market Monitor ICT Duitsland 2018 - bbp

 

 

 

Hoewel verwacht wordt dat de omzet van de telecommunicatiesegmenten dit jaar met slechts 0,4% groeit, na een afvlakking in 2017, zou de verkoop (IT-hardware, -software en -diensten) met 3,1% moeten stijgen. Binnen dit segment vormt de softwareverkoop (+6,3%) naar verwachting de grootste groeifactor, net als in de voorbije jaren.

Hoewel de verkoop blijft groeien, werken de meeste ICT-bedrijven nog altijd met zeer krappe marges, als gevolg van de zware concurrentie in alle deelsectoren, terwijl de eigenvermogenspositie lager dan gemiddeld is. Als gevolg van de grote concurrentie en prijserosie duurde de consolidatietrend voort. Tenzij ze sterk staan in nicheproducten, zijn - en zullen - kleine bedrijven de grote verliezers in dit keiharde klimaat zijn.

 

 

 

Market Monitor ICT Duitsland 2018 - sector

 

 

 

Betalingen in de ICT-sector gebeuren na gemiddeld 30 à 60 dagen. Wegens de moeilijkere marktomstandigheden (bijvoorbeeld prijsoorlogen) verwacht men dat het aantal betalingsachterstanden en insolventies in 2018 zal stijgen (in 2017 gingen er 1,5% meer ICT-bedrijven failliet). Dit gaat in tegen de heersende trend, aangezien het aantal insolventies onder Duitse bedrijven in 2017 met 6,6% daalde en in 2018 naar verwachting verder zal dalen met ongeveer 6%.

Als gevolg van de snel veranderende technologie in deze sector en de krappe marges, is de groot- en kleinhandel in elektronica bijzonder gevoelig voor fraude. Verscheidene ICT-bedrijven zoals distributeurs van tablets en mobiele telefoons raakten (soms onbedoeld) betrokken bij MTIC-fraudegevallen (missing trader intra-community, waarbij misbruik wordt gemaakt van de btw-regels, die stellen dat grensoverschrijdende transacties tussen EU-lidstaten vrijgesteld zijn van btw).

We staan hier bijzonder voorzichtig tegenover; zelfs aan onschuldige bedrijven die in een zogenaamde ‘btw-carrousel’ worden meegesleept, kunnen hoge btw-heffingen worden opgelegd, met als gevolg liquiditeitsproblemen, de bevriezing van rekeningen door belastingdiensten en het negatieve effect van een misgelopen verkoop aan klanten die weigerachtig staan tegenover vervolgde verkopers.

Market Monitor ICT Duitsland 2018 - vooruitzichten

Over het algemeen hanteren we een neutraal tot voorzichtig acceptatiebeleid voor de ICT-sector, omwille van de bovenvermelde problemen en het feit dat het aantal kredietverzekeringsclaims de laatste paar maanden is gestegen. Aangezien ICT een zeer snelle en innovatieve sector met een grote prijserosie en concurrentie is, vragen we elk bedrijf dat we accepteren om uitgebreide informatie (bijvoorbeeld tussentijdse cijfers, cashbudgetten, overzicht van kredietlijnen, enz.).

Dynamicline
(Image) (NL) MM ICT 2018

 

Download icoon

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.