Market Monitor ICT - Frankrijk 2016

Market Monitor

  • Frankrijk
  • Electronica/ICT

16 jun 2016

Ondanks een algemene groei kampen tal van Franse ICT-bedrijven met structureel kleine marges, met vermogensratio’s die vaak niet groter dan 15% zijn.

  • Verdere groei, maar marges blijven onder druk staan
  • Groothandel steeds actiever op het vlak van IT-diensten
  • Lage insolvabiliteit, maar plotselinge faillissementen zijn mogelijk

 

 

Overzicht Frankrijk ICT 2016

 

 

De Franse ICT-sector heeft zich hersteld na een sterke inkrimping in 2009. Volgens het Franse onderzoeksinstituut Xerfi steeg de verkoop in het Franse IT-segment (computers, tablets en smartphones) tot 30,9 miljoen stuks in 2015 (29,1 miljoen stuks in 2014) en zou die in 2016 tot 32,4 miljoen stuks moeten stijgen (een toename van 4,9%). In 2015 groeide het aandeel van computers en smartphones verder in dit segment, maar daalde het aandeel van tablets met 11,3%, vooral door de verzadiging van de markt en de concurrentie van laptops en hybrideproducten.

In 2015 groeide de Franse IT-dienstensector (technologieconsulting, software en diensten) met 2,1% tot EUR 50,5 miljard; voor 2016 verwacht men een daling van 2,3%. Ook verwacht men dat IT-diensten de grootste drijvende kracht achter de groei van de ICT-markt zullen blijven door de toename van cloud computing en de noodzaak voor meer mobiliteit – nu een must-have voor tal van Franse bedrijven. Dat zal de vraag naar servers en IT-consulting opdrijven. Men verwacht dat de verkoop van technologieën op het vlak van SMACs (Social, Mobile en Analytics in de Cloud) en SaaS (Software as a Service) hoog zal blijven in 2016.

Ondanks een algemene groei kampen tal van Franse ICT-bedrijven met structureel kleine marges, met vermogensratio’s die vaak niet groter dan 15% zijn. Vergeleken met hun internationale concurrenten boeken Franse spelers doorgaans lagere bedrijfsmarges, aangezien ze afhankelijker zijn van de binnenlandse markt, terwijl buitenlandse concurrenten sterker aanwezig zijn in dynamischere groeiregio’s voor ICT. Het Franse marktklimaat voor ICT is zeer competitief, terwijl tegelijkertijd de prijzen voor IT-diensten vrij stabiel zijn gebleven sinds 2005 (als gevolg van contracten met een vaste prijs).

Sector Frankrijk ICT 2016

Door de mogelijk eenzijdige concentratie van hun klantenportefeuille en beperkte toegevoegde waarde als gevolg van de zware concurrentie, prijsdruk en verdere marktconsolidatie hebben tal van kleine ICT-spelers het moeilijk. Veel groothandelaren in IT-hardware proberen af te stappen van de zuivere verkoop van hardware en meer producten en IT-diensten met een toegevoegde waarde aan te bieden, om zo hun winstgevendheid te verbeteren; dat levert immers meer inkomsten en grotere marges op. Ondanks kleinere marges en zwakkere structuren zijn Franse ICT-spelers vrij veerkrachtig dankzij hun flexibele kostenstructuren.

 

 

 

We verwachten dat het aantal betalingsachterstanden de komende maanden laag en over het algemeen stabiel zal blijven, aangezien veel ICT-bedrijven een goede cashreserve hebben. In de periode van januari tot september 2015 daalde het aantal insolventies in de ICT-sector met 9,5%; in 2016 zou het insolventiepeil op hetzelfde lage niveau moeten blijven. Vanwege de uitdagende marktomstandigheden kunnen plotselinge faillissementen, zelfs van grote spelers, echter niet worden uitgesloten.

Ons acceptatiebeleid voor de ICT-sector blijft over het algemeen open, hoewel we er rekening mee moeten houden dat de risico’s nog altijd groot zijn, vooral voor kleine ICT-bedrijven: met hun beperkte vermogens zullen ze moeilijk een verdere daling van de
marges kunnen opvangen op een zeer competitieve markt die bijkomende diensten van ICT-groothandelaren verwacht.

Bij ons acceptatiebeleid voor de ICT-sector houden we rekening met de verdeling van de omzet tussen hardware en diensten en het soort ICT-producten. We kijken ook naar de klanten- en leveranciersstructuur en onderzoeken het vereiste werkkapitaal en financiering.

Plusmin Frankrijk ICT 2016

 

 

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.