Market Monitor Frankrijk - Duurzame consumptiegoederen

Market Monitor

  • Frankrijk
  • Duurzame consumptiegoederen

28 mrt 2017

Verdere verkoopgroei in 2017 is onzeker, gezien het consumentenvertrouwen geraakt zou kunnen worden door de uitkomst van de presidentiële en parlementaire verkiezingen.

  • Groei in alle segmenten in 2016
  • Betalingen na gemiddeld 45 dagen
  • Kleinere en onafhankelijke retailers lopen meer risico

Market Monitor - Duurzame consumptiegoederen Frankrijk 2017 overzicht

Volgens Gifam (de Franse vereniging van fabrikanten van huishoudelijke apparaten) steeg de verkoop van huishoudelijke apparaten met 1,7% in 2016; kleine huishoudelijke apparaten zetten hun opwaartse trend voort met een groei van 3,2%, terwijl de verkoop van grote huishoudelijke apparaten met 0,8% steeg. De vraag in dit segment wordt gedreven door innovatieve producten.

Volgens IPEA (het onderzoeksinstituut van de Franse meubelsector) groeide de Franse meubelmarkt weer in 2015 en boekte deze een stijging van 2,3% in 2016, in het verlengde van het herstel van de woningmarkt. In de tweede helft van 2016 vertraagde de groei van de meubelverkoop echter, na solide prestaties in de eerste helft van het jaar.

Volgens het onderzoeksbureau GfK groeide de verkoop van consumentenelektronica met 2% in 2016, na vijf jaar van daling, vooral dankzij de overstap naar TNT HD-televisie in april 2016. Ook het EK voetbal dreef de verkoop van televisietoestellen op (+30% in de eerste helft van 2016).

Net als in andere ontwikkelde markten heerst er in de Franse detailhandel in duurzame consumptiegoederen een zware concurrentie tussen de verschillende distributienetwerken. Die concurrentie wordt nog verder aangewakkerd door het groeiende marktaandeel van online retailers. De verkoopprijzen staan onder grote druk, wat de over het algemeen lage rentabiliteit van de sector verklaart. Gezien de positieve verkoopgroei van 2016 zou de winstgevendheid van bedrijven echter stabiel moeten blijven. Verdere verkoopgroei in 2017 is onzeker, gezien het consumentenvertrouwen geraakt zou kunnen worden door de uitkomst van de presidentiële en parlementaire  verkiezingen.

Market Monitor - Duurzame consumptiegoederen Frankrijk 2017 BBP

Er is al enkele jaren een concentratieproces bezig op de markt, waarbij bedrijven hun marktaandeel proberen te vergroten en/of een kritisch marktvolume proberen te verkrijgen. De toenemen de marktconcentratie gaat ook gepaard met allianties; zo lanceerden retailer Casino en meubelketen Conforama in september 2016 een gemeenschappelijk, centraal inkoopbureau om hun inkoop van huishoudelijke apparaten te optimaliseren. Andere retailers breiden hun franchisesysteem uit om hun geografische aanwezigheid te vergroten, waardoor de concurrentiedruk op onafhankelijke groothandelaren en detailhandelaren toeneemt.

De hefboomwerking van retailers in duurzame consumptiegoederen is over het algemeen hoog, gelet op de noodzaak om hun werkkapitaal en voorraden te financieren. Bovendien zijn er piekseizoenen en speciale gebeurtenissen (zoals de overstap naar TNT HD) waarvoor tijdelijk extra voorfinanciering nodig is. Ook zijn leningen nodig om de opening van nieuwe winkels te financieren en zo hun geografische aanwezigheid te vergroten. Banken staan in principe niet weigerachtig tegenover leningen aan de sector, maar hun bereidheid hangt vooral af van de kredietwaardigheid van de retailer.

Betalingen in de sector gebeuren na gemiddeld 45 dagen. Het huidige aantal wanbetalingen is vrij laag en het wordt niet verwacht dat de betalingsachterstanden sterke stijgingen zullen laten zien in 2017. De concurrentie blijft echter wel zwaar en zal vooral gevolgen hebben voor onafhankelijke of kleine retailers.

Market Monitor - Duurzame consumptiegoederen Frankrijk 2017 table 2

Hoewel het aantal insolventies daalde in 2016, verwachten we dat ze zullen afvlakken in 2017. Gezien het competitieve en volatiele marktklimaat bestaat echter altijd het risico dat belangrijke spelers failliet zullen gaan, zoals de meubelgroep Mobilier Européen in 2014 en Euronics/Logitec (huishoudelijke apparaten) eind 2015.

Over het algemeen hanteren we een neutraal acceptatiebeleid voor de detailhandel in duurzame consumptiegoederen. We hanteren een vrij open acceptatiebeleid voor grote spelers, terwijl we voorzichtig staan tegenover kleine, onafhankelijke spelers; verscheidene onder hen hadden de voorbije jaren al te kampen met een dalende omzet en marges. Dat gezegd zijnde moeten grote retailers vaak voortdurend worden opgevolgd, vanwege hun grotere financiële blootstelling na overnames en grotere hefboomwerking in de aanloop naar piekseizoenen. Over het algemeen concentreren we ons op de veerkracht van  afzonderlijke kopers in een zeer competitief marktklimaat, de kwaliteit van de productmix en distributiekanalen, en het beheer van de werkkapitaalvereisten.