Market Monitor-Focus on automotive performance-Slovakia

Market Monitor

  • Slowakije
  • Automotive/Transport

01 okt 2015

In Slovakia, payment behaviour is generally good with a low number of non-payment notificiations, and this is expected to remain unchanged in the coming months.

  • The Slovakian automotive sector is performing well as production increased 5% year-on-year in the period January 2015 - July 2015. Businesses´ profit margins are expected to increase futher in the coming months due to robust sales and improving efficiency in the production process. Input cost for steel and plastics have decreased.

 

  • Jaguar Land Rover has announced a plan to build a new plant in Slovakia with a production capacity of 300,000 cars per year. This would further increase demand from local car parts suppliers.

 

  • Depending on the level in the supply chain, payment duration in the automotive sector ranges between 30 days and 90 days. Payment behaviour is generally good with a low number of non-payment notificiations, and this is expected to remain unchanged in the coming months. The insolvency level in this industry is expected to remain low.

 

  • Our underwriting stance remains open, given the low payment default and insolvency level in this industry. Market conditions are expected to remain favourable, with continued growth in car production and additional business opportunties for suppliers. However due to its high dependence on exports the Slovakian automotive sector remains highly susceptible to adverse developments in the global car market, e.g. a major slump of demand in China.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.