Market Monitor Zweden - Duurzame consumptiegoederen

Market Monitor

  • Zweden
  • Duurzame consumptiegoederen

28 mrt 2017

In 2017 zou de winst van retailers stabiel moeten blijven of licht dalen. Hoewel er nu minder prijzenoorlogen zijn in de detailhandel in elektronica, zijn er aanwijzingen voor een grotere concurrentie

  • De Zweedse retailsector is de voorbije jaren sneller gegroeid dan het nationale bbp en zal in 2017 naar verwachting met 3,5 % groeien, opnieuw dankzij de solide groei van de particuliere consumptie en de bevolking.
  • De detailhandel in duurzame consumptiegoederen profiteerde van lage rentevoeten, een sterke trend op het vlak van woninginrichting en stijgende vastgoedprijzen. Het risico op een verslechtering van de vastgoedmarkt zou de groeivooruitzichten voor het segment meubelen en huishoudelijke apparatuur in 2017 kunnen temperen.
  • In 2017 zou de winst van retailers stabiel moeten blijven of licht dalen. Hoewel er nu minder prijzenoorlogen zijn in de detailhandel in elektronica, zijn er aanwijzingen voor een grotere concurrentie in de detailhandel in sportartikelen. Meubel- en mode-/textielwinkels kampen momenteel ook met een moeilijker bedrijfsklimaat als gevolg van de zware concurrentie. De volatiele wisselkoers heeft een zeker effect op importeurs en exporteurs van duurzame consumptiegoederen.
  • Betalingen in de Zweedse detailhandel in duurzame consumptiegoederen gebeuren na gemiddeld 45 dagen. Het aantal wanbetalingen stijgt naar verwachting niet in 2017, terwijl het aantal insolventies zou moeten dalen na een toename van 4% in 2016.
  • Vooral pas opgerichte bedrijven lopen meer risico op deze zeer competitieve markt. De bedrijfsvooruitzichten voor online retailers zijn doorgaans goed, aangezien er nog altijd groeimogelijkheden zijn in segmenten met een lage marktpenetratie. De Zweden kopen steeds vaker online en het online segment zou de komende jaren verder moeten groeien. Deze groeiende e-commerce en de verhuizing van winkels naar grote winkelcentra, weg van de steden, zal een invloed blijven hebben op de Zweedse detailhandel in duurzame consumptiegoederen.
  • Net als in 2016 blijft ons acceptatiebeleid over het algemeen open voor huishoudelijke apparatuur, terwijl het neutraal blijft voor meubelen en textiel.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.