Market Monitor Consumptiegoederen VAE 2019

Market Monitor

  • Verenigde Arabische Emiraten
  • Duurzame consumptiegoederen

11 apr 2019

Door veel achterstanden is de gemiddelde betaaltermijn opgelopen tot 90-120 dagen (terwijl die normaal op 60-90 dagen ligt).

De waardeketen van duurzame consumptiegoederen in de VAE omvat voornamelijk distributeurs, machtige retailers, detailhandelaren en online detailhandelaren, maar geen productie. Naast de heruitvoer vormen de expatbevolking, de toeristen en de terugkerende winkelfestivals de drijvende krachten achter de binnenlandse vraag. Er zijn ook veel distributeurs in de vrijhandelszones in Dubai. Zij verdelen goederen naar het Midden-Oosten en Afrika.

Market Monitor Duurzame consumptiegoederen 2019 - VAE

Meer weten over de economische prestaties van de detailhandelsector in Verenigde Arabische Emiraten? Download hieronder het volledige rapport.

Dynamicline
Market Monitor Duurzame consumptiegoederen 2019 - voorblad

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.