Market Monitor Consumptiegoederen Nederland 2018

Market Monitor

  • Nederland
  • Duurzame consumptiegoederen

04 apr 2018

Volgens het Nederlandse bureau voor de statistiek (CBS) groeide de omzet van de Nederlandse non-food retailsector met 3,1% in 2017.

  • Vooruitzichten voor woon-/woningsegment blijven positief
  • Meer concurrentie door buitenlandse retailers
  • Aantal insolventies blijft hoog, ondanks een daling

 

 

Market monitor Nederland overzicht

 

 

Volgens het Nederlandse bureau voor de statistiek (CBS) groeide de omzet van de Nederlandse non-food retailsector met 3,1% in 2017. De omzet voor doehetzelfartikelen, keukens en vloeren groeide met 7,5%, terwijl meubelen en huishoudartikelen een omzetgroei van 4,5% lieten optekenen, allemaal te danken aan een solide woningmarkt. Dat gezegd zijnde zagen verkopers van consumentenelektronica hun omzet met 2,1% dalen.

Deze trend zal naar verwachting aanhouden in 2018. Consumentenelektronica  zouden zwak blijven presteren, terwijl de omzet van het woon-/woningsegment met ongeveer 4% zou stijgen, dankzij de sterke woningmarkt en het grote consumentenvertrouwen. Na een lichte stijging in 2017 zouden de winstmarges van bedrijven in 2018 moeten afvlakken, vooral door de zwaardere concurrentie.

 

 

Market monitor Nederland detailhandel

 

 

Deze concurrentie is vooral het resultaat van de buitengewone groeicijfers van het segment online retail - ten koste van offline verkopers (in 2017 liet de online verkoop een volumegroei van 19,5% optekenen). Deze trend zou moeten aanhouden. Dit wordt weerspiegeld in het feit dat het aantal fysieke winkels de voorbije jaren sterk is gedaald - ondanks het feit dat ze ook profiteren van de huidige verkoopgroei. Diverse winkelketens zijn zich gaan concentreren op online verkoop. Tegelijkertijd zien we een groot aantal nieuwe, buitenlandse winkelketens de Nederlandse markt betreden, vooral voor mode, maar ook voor doehetzelfartikelen en keukens.

 

 

Market monitor Nederland sector

 

 

Vooral op de zeer verzadigde markt voor consumentenelektronica is de concurrentie groot; daar zit men al aan de laagste prijzen voor diverse categorieën en de voorbije tien jaar is het aantal winkelketens sterk gedaald. Ondanks de over het algemeen dalende verkoop wisten de 3 grootste spelers de laatste jaren zo’n sterke groei te boeken dat ze nu een ernstig gevaar vormen voor de (overblijvende, maar kwakkelende) gevestigde winkelketens.  Grote buitenlandse platformen zoals Amazon en Alibaba besteden steeds meer aandacht aan de Nederlandse markt. Hierdoor zullen de prijzen en marges van gevestigde spelers nog meer onder druk komen te staan.

 

 

Market monitor Nederland prestatievooruitzichten

 

 

Betalingen in de Nederlandse non-food retailsector gebeuren na gemiddeld 60 dagen. Hoewel het aantal wanbetalingen in 2017 is gedaald, zullen ze naar verwachting slechts afvlakken in 2018. Het aantal insolventies in de non-food retailsector zou verder dalen in 2018 (met ongeveer 2-4%), na een daling in 2017. Dat aantal zou echter hoog blijven, vergeleken met andere sectoren. Ons acceptatiebeleid voor de sector blijft over het algemeen voorzichtig, ondanks de huidige verkoopgroei, gelet op de huidige en toekomstige uitdagingen voor de sector, vooral in verband met de grote verschuiving naar online verkoop. Wat het meubelsegment betreft, zijn we iets opener, maar voor de deelsector consumentenelektronica blijven we restrictief.

 

Dynamicline

(Image) (NL) MM consumptiegoederen 2018

 

 

 

Download icoon

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.