Market Monitor Consumptiegoederen Frankrijk 2018

Market Monitor

  • Frankrijk
  • Duurzame consumptiegoederen

04 apr 2018

Gelet op het competitieve en volatiele marktklimaat, bestaat altijd het risico dat diverse spelers failliet zullen gaan, vooral zelfstandige en kleine spelers.

  • Winstmarges van veel retailers zijn gekrompen
  • Verkoop zou blijven groeien in 2018
  • Aantal insolventies zou niet verder dalen in 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Image) (NL) Overview MM consumptiegoederen Frankrijk 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens Gifam (de Franse vereniging van fabrikanten van huishoudelijke apparaten) steeg de verkoop van grote huishoudelijke apparaten met 3,6% in 2017, tot EUR 5,4 miljard, terwijl kleine huishoudelijke apparaten hun opwaartse trend voor het tiende jaar op rij voortzetten, met een verkoopstijging van 5% naar EUR 3,5 miljard.

Volgens IPEA, de onderzoeksorganisatie van de Franse meubelindustrie, groeide de Franse meubelmarkt met 2% in 2017, in lijn met een heropleving van de woningmarkt. Vooral het keukensegment, goed voor 26% van de meubelsector, droeg bij tot de groei.

In 2018 zien de marktvooruitzichten voor duurzame consumptiegoederen er gunstig uit. De verkoop van huishoudelijke apparaten en meubelen zou verder stijgen, de laatsten dankzij een dynamische vastgoedmarkt . In het segment consumentenelektronica zou de FIFA-wereldbeker in de zomer van 2018 de verkoop van televisies aanzwengelen (+2%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Image) (NL) detailhandel MM consumptiegoederen Frankrijk 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De concurrentie tussen de verschillende distributienetwerken is, wat de verkoop van duurzame consumptiegoederen in Frankrijk betreft, zeer groot. Deze zware concurrentie werd de voorbije jaren nog verergerd door het groeiende marktaandeel van online retailers; hierdoor kwamen de verkoopprijzen en rentabiliteit onder druk te staan, wat vooral gevolgen had voor zelfstandige en plaatselijke retailers. In 2017 daalde de rentabiliteit van veel retailers van duurzame consumptiegoederen; in 2018 wordt geen grote stijging verwacht. Om zich aan de moeilijkere marktomstandigheden aan te passen werken grote spelers hun multikanaalstrategieën en online verkoop verder uit, als antwoord op de uitdaging van online retailers. Tegelijkertijd gaat het concentratieproces met overnames of aankoopallianties door.

Over het algemeen is de schuldenlast van retailers van duurzame consumptiegoederen vrij hoog, wegens de noodzaak hun werkkapitaal en voorraden te financieren. Ook zijn er piekseizoenen en speciale gebeurtenissen waarbij tijdelijk bijkomende voorfinanciering nodig is. Bovendien zijn leningen nodig om het openen van nieuwe winkels te financieren en zo de geografische
aanwezigheid uit te breiden. Banken staan doorgaans niet weigerachtig tegenover leningen aan de sector, maar hun bereidheid hangt vooral af van de kredietwaardigheid van de afzonderlijke retailer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Image) (NL) sector MM consumptiegoederen Frankrijk 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betalingen in deze sector gebeuren na gemiddeld 45 dagen. Het huidige aantal wanbetalingen is vrij laag en in 2018 wordt geen stijging van het aantal betalingsachterstanden verwacht, gezien de verdere groei van de sector. Het aantal insolventies in de non-food sector daalde met 5% in 2017 en hoewel het aantal insolventies onder Franse bedrijven met nog eens 7% zou dalen in 2018, verwacht men dat het aantal faillissementen in de nonfood sector zal afvlakken dit jaar.

Gelet op het competitieve en volatiele marktklimaat, bestaat altijd het risico dat diverse spelers failliet zullen gaan, vooral zelfstandige en kleine spelers. Ook kunnen plotse en onverwachte faillissementen van grote spelers in deze sector niet worden uitgesloten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Image) (NL) prestatievoor MM consumptiegoederen Frankrijk 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over het algemeen is ons acceptatiebeleid voor de retailsector van de duurzame consumptiegoederen neutraal. Ons acceptatiebeleid is vrij open voor grote spelers, terwijl we voorzichtig blijven ten overstaan van kleine, zelfstandige spelers; sommigen van hen kampten de voorbije jaren immers al met lagere inkomsten en marges. Grote retailers moeten ook voortdurend worden opgevolgd, wegens hun toegenomen financiële blootstelling na overnames en hun hogere schuldenlast in de aanloop naar piekverkopen. We kijken doorgaans naar de veerkracht van afzonderlijke kopers op een zeer competitieve markt, de kwaliteit van hun productmix en distributiekanalen en het beheer van hun werkkapitaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline
(Image) (NL) MM consumptiegoederen 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

 

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.