Market Monitor Consumptiegoederen Duitsland 2018

Market Monitor

  • Duitsland
  • Duurzame consumptiegoederen

04 apr 2018

Wegens de steeds moeilijkere situatie van kleine spelers beschouwen we de retailsector van de duurzame consumptiegoederen nog altijd als een sector met een matig risico.

  • Kleine fysieke winkels blijven het moeilijk hebben
  • Betalingen gebeuren na 30 à 60 dagen
  • Aantal insolventies zou niet dalen in 2018

 

 

 

 

 

(Image) (NL) Overview MM consumptiegoederen Duitsland 2018

 

 

 

 

 

Volgens het Duitse bureau voor de statistiek steeg de reële omzet van de non-food retailsector met 3,5% op jaarbasis in 2017 - voor het achtste jaar op rij - en wordt een verdere groei verwacht in 2018. De Duitse retailsector voor duurzame consumptiegoederen profiteert van de solide economische prestaties van het land; zo zou de particuliere consumptie met 1,8% stijgen in 2018, na een stijging van 2,2% in 2017. De vraag wordt gedreven door de lage werkloosheid en toegenomen koopkracht van huishoudens. De stijgende consumptieprijzen (voor 2018 wordt een stijging tot 1,9% verwacht) zouden verdere uitgaven enigszins kunnen afremmen.

Voor het meubelsegment noteerde BVDM, de Duitse vereniging van meubelfabrikanten, een omzetstijging van 0,5% in 2017, tot EUR 33,6 miljard. In 2018 zou de omzet opnieuw licht stijgen. Volgens ZVEL, de Duitse vereniging van fabrikanten van elektrische en elektronische apparatuur, steeg de verkoop van grote elektrische huishoudelijke apparaten met 1,5% in 2017, terwijl de verkoop van kleine elektrische huishoudelijke apparaten met 3% steeg.

 

 

 

 

 

(Image) (NL) detailhandel MM consumptiegoederen Duitsland 2018

 

 

 

 

 

Kleine en middelgrote retailers kunnen nog altijd moeilijk opboksen tegen de snel groeiende marktleiders. Tegelijkertijd is de concurrentiedruk vanwege online retailers verder toegenomen (in 2017 groeide de online verkoop van duurzame consumptiegoederen met 10,9%). In segmenten waarin e-commerce snel marktaandeel heeft veroverd (bv. consumentenelektronica, elektrische huishoudelijke apparaten, meubelen, vrijetijdsartikelen, kleding), is de concurrentie zwaarder en is de druk op de marges groter. Dit is slecht nieuws voor de toekomstvooruitzichten van overwegend kleine fysieke winkels. De beste manier voor kleine retailers om te overleven op deze zeer competitieve markt is lid te worden van een grote aankoopgroep en met e-commerce te concurreren door uitstekende diensten aan te bieden, zoals advies, gemakkelijk retourneren van goederen, enz.

Over het algemeen gebeuren betalingen in het retailsegment duurzame consumptiegoederen na 30 à 60 dagen, maar dat kan oplopen tot meer dan 120 dagen, afhankelijk van de marktmacht van afzonderlijke retailers. Tot dusver is het betalingsgedrag in de Duitse sector van de duurzame consumptiegoederen goed en stabiel gebleven, met een beperkt percentage late betalingen.

Het aantal insolventies in de sector is gemiddeld, vergeleken met andere sectoren, en men verwacht dat het aantal faillissementen in de retailsector van de duurzame consumptiegoederen zal afvlakken in 2018, ten opzichte van 2017. Dit staat echter in contrast met de vooruitzichten voor de Duitse industrie voor 2018 in het algemeen (daling van 4% op jaarbasis verwacht).

 

 

 

 

 

(Image) (NL) sector MM consumptiegoederen Duitsland 2018

 

 

 

 

 

Wegens de steeds moeilijkere situatie van kleine spelers beschouwen we de retailsector van de duurzame consumptiegoederen nog altijd als een sector met een matig risico. Volgens de retailfederatie HDE verwacht slechts 24% van de retailers met minder dan 5 werknemers een hogere omzet in 2018, tegenover  80% van de bedrijven met meer dan 100 werknemers. We blijven de groeiende concurrentie tussen online en fysieke winkels van nabij opvolgen. In 2018 verwacht HDE een omzetstijging van slechts 1,2% voor fysieke winkels, tegenover ruim 10% voor online handelaars. Als gevolg van de prijstransparantie die online retailers bieden voor de consument, blijven de marges in de hele waardeketen onder druk staan.

In segmenten met een gestaag groeiend marktaandeel voor e-commerce proberen we tussentijdse cijfers te verkrijgen, om na te gaan of kopers een voldoende marge kunnen verzekeren. Wanneer bedrijven hun hogere kosten niet kunnen doorrekenen aan de klant/consument of die kunnen compenseren met besparingen elders, zullen ze misschien om langere betalingstermijnen vragen. We volgen het betalingsgedrag in alle deelsectoren op de voet en brengen onze klanten onmiddellijk op de hoogte van elke verslechtering.

 

 

 

(Image) (NL) prestatievoor MM consumptiegoederen Duitsland 2018

 

 

 

We dekken geen pas opgerichte bedrijven in hun eerste werkingsjaar, tenzij ze lid zijn van een bekende groep of zich hebben afgesplitst van een gevestigd bedrijf.

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline
(Image) (NL) MM consumptiegoederen 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

 

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.