Market Monitor Chemie Verenigd Koninkrijk 2018

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Chemie/Farmacie

19 jul 2018

Chemische producten zijn goed voor ongeveer 4,5% van de geëxporteerde goederen, terwijl farmaceutische producten 8,2% van de geëxporteerde goederen vertegenwoordigen.

  • MM chemie VK 2018 - chemicalienDe Britse chemische en farmaceutische sector draagt ieder jaar ongeveer GBP 18 miljard bij tot de Britse economie en is de grootste exporteur van productiegoederen. Het segment chemicaliën is goed voor 6,8% van de toegevoegde brutowaarde van de Britse maakindustrie, terwijl de farmaceutische sector 7,7% bijdraagt. Chemische producten zijn goed voor ongeveer 4,5% van de geëxporteerde goederen, terwijl farmaceutische producten 8,2% van de geëxporteerde goederen vertegenwoordigen. Vergeleken met andere sectoren wordt er veel geïnvesteerd, nl. GBP 4,3 miljard.De chemische en farmaceutische sector bestaat vooral uit kleine tot middelgrote ondernemingen (SME’s) en micro-ondernemingen, terwijl enkele grote bedrijven hun hoofdzetel in het Verenigd Koninkrijk hebben. Algemeen gesteld zijn de meeste bedrijven volwassen, met een stabiel klantenbestand; de hoge toegangsbarrières beschermen immers de sector, door middel van regelgevende vereisten en de behoefte aan veel werkkapitaal.
  • MM chemie VK 2018 - presentatievooruitzichten De chemische sector levert aan diverse andere sectoren, zoals de luchtvaart- en autosector, waaraan coatings, lijmen, rubber en kunststoffen worden geleverd. Daarnaast worden tussenproducten geleverd aan de sectoren van de farmaceutica, cosmetica, agrochemicaliën, lichaamsverzorging, verven en schoonmaakmiddelen. De farmaceutische sector maakt deel uit van een wereldwijde industrie waarin het Verenigd Koninkrijk een toonaangevende Europese markt en producent is.
  • Een groot aantal chemiebedrijven worden gefinancierd door middel van “asset based finance”. In de meeste gevallen volstaat de winst om de intresten te dekken. Er zijn voldoende bankfinancieringen en herfinancieringen lijken geen probleem te zijn.
  • Betalingen in de Britse chemische sector gebeuren na gemiddeld 60 - 90 dagen. De voorbije jaren was het betalingsgedrag zeer goed en het aantal late betalingen laag. In 2017 en 2016 was het aantal wanbetalingen en insolventies laag; deze trend zou grotendeels aanhouden in 2018.
  • Voorlopig blijft ons acceptatiebeleid voor de chemische sector over het algemeen positief voor alle grote deelsectoren (basischemicaliën, petrochemicaliën, fijne en gespecialiseerd chemicaliën). Dit geldt ook voor de farmaceutische sector.
  • De mogelijke gevolgen van de Brexit voor de binnenlandse economie vormen echter een neerwaarts risico voor de winst en het betalingsgedrag van chemie- en farmabedrijven op middellange termijn. Deze sectoren maken deel uit van een zeer geïntegreerde EU-toeleveringsketen die vertrouwt op het vlotte verkeer van bestanddelen en afgewerkte producten. De Britse chemische en farmaceutische sectoren zijn sterk afhankelijk van de export; 60% wordt uitgevoerd naar de EU.

Rode lijn
MM rapport chemie 2018

 

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.