Market Monitor - Chemie - Nederland 2016

Market Monitor

  • Nederland
  • Chemie/Farmacie

21 jul 2016

In 2016 wordt een heropleving van productie verwacht, maar Nederlandse chemische bedrijven hebben te maken met toenemende internationale concurrentie.

  • Minder omzet door lagere prijzen van producenten
  • Heropleving van productie verwacht in 2016
  • Toenemende concurrentie vanuit China, de Verenigde Staten en het Midden-Oosten

 

MM Chemie Nederland 2016

De chemische sector is een van de toonaangevende Nederlandse sectoren en het bedrijfsklimaat voor deze sector is zeer gunstig: belangrijke grondstoffen zijn beschikbaar of gemakkelijk te importeren, terwijl een uitgebreid transportnetwerk toegang biedt tot de Europese markt. Bovendien is Nederland een van de toonaangevende landen op het vlak van chemisch onderzoek en ontwikkeling. De Nederlandse chemische sector spendeert zo’n 1,25% van zijn omzet aan intern onderzoek en ontwikkeling.

Volgens de Nederlandse vereniging van de chemische sector VNCI daalde de Nederlandse productie van chemicaliën met 2,5% in 2015, terwijl de omzet zelfs met 13% daalde, tot EUR 42 miljard. Deze daling was vooral te wijten aan de lagere prijzen van producenten (daling van 11%), de vertraagde economische groei in China, de economische spanningen op sommige groeimarkten en de lagere goederenprijzen.

MM Chemie Nederland 2016

 

In het eerste kwartaal van 2016 herstelde de productie zich (stijging van 1%), terwijl de omzet verder daalde (daling van 2,5%) wegens de nog altijd dalende prijzen van producenten. De vooruitzichten voor de rest van 2016 blijven echter positief, gezien het betere ondernemersvertrouwen in de sector en Nederlandse chemicaliën zouden profiteren van een lichte heropleving van de binnenlandse vraag, in Europa en op overzeese markten, gekoppeld aan een zwakkere wisselkoers voor de euro en lagere energieprijzen. De bedrijfsmarges zouden weer moeten verbeteren.

De afgelopen jaren nam de concurrentie toe, vooral vanuit China en het Midden-Oosten, en voelden sterk op olie gebaseerde segmenten het concurrentienadeel ten opzichte van hun Amerikaanse concurrenten, die van lagere productiekosten profiteren door goedkoop schaliegas en -olie. Dankzij de momenteel lage olieprijzen kunnen Nederlandse chemische bedrijven even op adem komen. Als de olieprijzen in de toekomst weer zouden stijgen, zal ook de concurrentiedruk uit het Midden-Oosten, China en de VS toenemen.

MM Chemie Nederland 2016

Het aantal betalingsachterstanden en insolventies was laag in 2015; dat zou zo moeten blijven in 2016. Bedrijven in deze sector hebben doorgaans een gemiddelde schuldenlast en banken zijn bereid om leningen toe te staan. Daarom en wegens de betere bedrijfsvooruitzichten voor 2016 blijft ons acceptatiebeleid over het algemeen open voor deze sector. We volgen de bedrijfsprestaties op de voet door de recentste financiële gegevens van kopers op te vragen en door onze klanten te vragen om ons te informeren over hun handelservaringen, lopende orders en openstaande betalingen.

Downloads