Market Monitor Chemie - China 2017

Market Monitor

  • China
  • Chemie/Farmacie

20 jul 2017

Na de vertraging van de groei van het Chinese bbp kent de Chinese chemiesector momenteel een periode van lagere, maar nog altijd sterke groei (na de 6,7% groei in 2016 verwacht men voor 2017 6,6%.

  • Tragere, maar nog altijd solide groei 
  • Facturen worden gemiddeld na 60-90 dagen betaald
  • Privébedrijven kampen met financieringsproblemen

 

 

MM Chemie Chemie 2017

 

 

Na de vertraging van de groei van het Chinese bbp kent de Chinese chemiesector momenteel een periode van lagere, maar nog altijd sterke groei (na de 6,7% groei in 2016 verwacht men voor 2017  6,6% en voor 2018 6,2%). Ondanks deze vertraging liggen de groeicijfers voor het Chinese bbp en de vraag naar chemicaliën nog altijd hoger dan wereldwijd gemiddeld gezien. De prestaties van de Chinese chemiesector lijden nog altijd onder een gebrek aan geavanceerde technologie, ondanks de inspanningen van de overheid om sneller Westerse knowhow te verwerven. Veel Chinese bedrijven investeren echter nog steeds onvoldoende in onderzoek en ontwikkeling; ze vertrouwen vooral op geïmporteerde technologie. Joint ventures tussen buitenlandse bedrijven en staatsbedrijven worden actief aangemoedigd door de overheid. De voordelen voor buitenlandse bedrijven die in China investeren zijn onder andere een groeiende binnenlandse markt waarop ze hun producten kunnen verkopen, naast lage bouw- en loonkosten bij greenfield-projecten. Op lange termijn zullen de toenemende industrialisering en verstedelijking in China meer groeimogelijkheden inhouden voor de chemische sector; de groeiende middenklasse zal om chemische producten van hogere kwaliteit vragen.

Als gevolg van het op investeringen gerichte groeimodel dat in het verleden tot buitensporige uitgaven voor nieuwe fabrieken leidde, kampten veel deelsectoren met een overaanbod. Door problemen met overcapaciteit verslechterde de winstgevendheid van bedrijven in sommige segmenten zoals PTA (gezuiverd tereftalaatzuur) en meststoffen, terwijl de olie-exploratiesector onder de lagere olieprijzen leed. De sectoren olieraffinage en petrochemie boeken echter een duurzame groei, dankzij kostenverlagingen en een sterke vraag. In 2016 boekte de Chinese petrochemiesector een omzet van CNY 13,29 biljoen (EUR 1,79 biljoen) en bleef de winst stabiel rond CNY 644,4 miljard (EUR 87 miljard), met een rentabiliteit van 4,8%. Doordat de overcapaciteit in het segment fijne en speciale chemicaliën afnam, stabiliseerde de markt zich.

 

 

MM Chemie Chemie 2017

 

 

De concurrentie in de Chinese chemiesector is groot; door de overcapaciteit gingen bedrijven hun output en prijzen verlagen om een concurrentievoordeel te krijgen. Dit gaat ten koste van kleine en middelgrote bedrijven, die de markt moeten verlaten of opgeslokt worden door grote bedrijven.

Betalingen in de Chinese chemiesector worden na gemiddeld 60-90 dagen gedaan. De Chinese chemiesector kent een gemiddeld aantal betalingsachterstanden en insolventies; voor 2017 verwacht men geen sterke toename van het aantal faillissementen, aangezien de vraag naar chemische producten relatief stabiel blijft in alle deelsectoren en alle consumentensegmenten.

 

MM Chemie Chemie 2017

 

Ons acceptatiebeleid voor de Chinese chemiesector is doorgaans neutraal voor alle belangrijke deelsectoren (basischemicaliën, petrochemicaliën, fijne en speciale chemicaliën). We houden rekening met de prestaties van elke deelsector, de achtergrond van de aandeelhouders van bedrijven, het zakelijke karakter van de koper (verkoper of fabrikant), de financiële prestaties en financieringsmogelijkheden. We staan voorzichtiger tegenover privébedrijven met een hoge schuldenlast in deze sector, aangezien banken momenteel niet snel leningen toekennen aan privébedrijven; dat kan tot ernstige problemen op het vlak van werkkapitaal leiden.