Market Monitor Bouw USA 2019

Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Bouw

21 feb 2019

In 2018 groeide de toegevoegde waarde in de Amerikaanse bouwsector met een fikse 3%, met hogere bouwuitgaven in bijna elke regio en voor bijna elk type project.

  • Langzamere, maar nog steeds sterke productiegroei verwacht in 2019
  • Betalingstermijnen werden langer
  • Geen stijging in faillissementen verwacht in 2019  

Market Monitor Bouw USA 2019 - overzicht

Meer weten over de economische prestaties van de bouwsector in het Verenigde Staten? Download hieronder het volledige rapport. 

Dynamicline
Market Monitor Bouw 2019 voorblad

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.