Market Monitor Automotive Zweden 2017

Market Monitor

  • Zweden
  • Automotive/Transport

05 sep 2017

• De Zweedse auto-industrie wordt gedomineerd door Volvo Cars wat het segment van personenauto’s betreft en door Volvo AB en Scania AB als het om vrachtwagens gaat.

  • De Zweedse auto-industrie wordt gedomineerd door Volvo Cars wat het segment van personenauto’s betreft en door Volvo AB en Scania AB als het om vrachtwagens gaat. Deze fabrikanten van originele onderdelen (OEM’s) richten zich vooral op de export (meer dan 85% van de productie wordt uitgevoerd) en zijn van doorslaggevend belang voor de prestaties van kleine Zweedse leveranciers.
  • In 2016 groeide de autoproductie met 8,7% tot 205.000 voertuigen, volgens de International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA). Voor 2017 wordt een groei van 5% verwacht. In 2017 zal het Zweedse bbp naar verwachting met 2,5% groeien, na een groei van 3,1% in 2016. Dat zou de binnenlandse verkoop van auto’s ondersteunen.
  • De Zweedse autofabrikanten investeren zwaar in geconnecteerde voertuigtechnologie en zijn op zoek naar nieuwe ontwikkelingsideeën. In juli 2017 maakte Volvo Cars bekend dat elke auto die het vanaf 2019 zal lanceren, met een elektrische motor zal uitgerust zijn.
  • Men verwacht dat de winstmarges van de sector stabiel zullen blijven. De meeste bedrijven zouden genoeg financiële veerkracht moeten hebben om een lichte volatiliteit van de vraag of grondstoffenprijzen op te vangen. De huidige rentevoeten (de Zweedse referentierentevoet blijft op -0,5% staan) helpt bedrijven hun schulden af te lossen en banken zijn bereid om leningen toe te staan.

 

  • Los van hun plaats in de toeleveringsketen schommelt de betalingstermijn in de autosector tussen de 30 en 90 dagen. Het aantal wanbetalingen en insolventies is laag, dit blijft de komende maanden naar verwachting zo.
  • Ons acceptatiebeleid blijft over het algemeen open voor deze sector, zonder beperkingen op deelsectoren. Wegens zijn sterke afhankelijkheid van de export wordt de auto-industrie blootgesteld aan wisselkoersrisico’s; de meeste kosten worden immers gemaakt in Zweedse kronen. We letten dan ook goed op of bedrijven gepaste maatregelen nemen om deze risico’s te beheersen.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.