Market Monitor Automotive Verenigde Staten 2018

Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Automotive/Transport

04 sep 2018

Amerikaanse autobedrijven hebben doorgaans een hoge schuldenlast, aangezien het om een kapitaalintensieve sector gaat.

  • Verkoop heeft zich hersteld, na een daling in 2017
  • Strafheffingen zouden tot meer insolventies kunnen leiden
  • Facturen worden na gemiddeld 30-60 dagen voldaan

 

 

 

 

 

 

Market Monitor automotive - VS 2018 - overzicht

 

 

 

 

 

 

Na jaren van groei boekte de Amerikaanse automarkt in 2017 voor het eerst een daling van de verkoop sinds de kredietcrisis in 2008. Volgens de Internationale Organisatie van Motorvoertuigenproducenten (OICA) daalde de Amerikaanse autoproductie in 2017 met 8% op jaarbasis, tot 11,2 miljoen stuks, terwijl de registratie of verkoop van nieuwe voertuigen met 2,2% daalde tot 17,5 miljoen stuks. Dat gezegd zijnde, bleek de autoverkoop veerkrachtig te zijn in de eerste helft van 2018; veel grote spelers boekten een hogere omzet. Ondanks de stijgende rentetarieven en ruimere keuze aan jonge tweedehandswagens zorgden de sterke economische prestaties, lage werkloosheid en belastingverlagingen voor een goede verkoop. De voorbije jaren genoot het segment autohandel van een gunstig handelsklimaat met subsidies, betaalbare en vlot beschikbare leningen en een meer dan gemiddeld consumentenvertrouwen.

 

 

 

 

 

 

Market Monitor automotive - VS 2018 - auto-industrie

 

 

 

 

 

 

Ondanks het voorlopige uitstel van de heffing van 25% op auto’s en auto-onderdelen die uit de EU worden geïmporteerd, blijft er onzekerheid op de markt. Hoewel ze nog altijd sterke bedrijfsresultaten boeken, verlaagden grote OEM’s hun winstprognoses voor 2018, vanwege de hogere staal- en aluminiumprijzen als gevolg van de onlangs opgelegde Amerikaanse invoerheffingen op beide grondstoffen. General Motors verklaarde onlangs dat ze in 2018 een kostenstijging van USD 600-700 miljoen verwachten, terwijl Ford liet weten dat de heffingen hun kosten met USD 150 miljoen deden stijgen in de eerste helft van 2018 alleen al. Binnenlandse staalproducenten hebben hun prijzen al verhoogd als reactie op de heffingen; vooral voor producten van Tier 1 en Tier 2 zouden de stijgende staal- en aluminiumprijzen nadelig kunnen zijn voor de winst en kasstroomgeneratie. Cruciaal in dit opzicht is de mogelijkheid om prijsstijgingen door te berekenen. 

 

 

 

 

 

 

Market Monitor automotive - VS 2018 - autosector

 

 

 

 

 

 

Amerikaanse autobedrijven hebben doorgaans een hoge schuldenlast, aangezien het om een kapitaalintensieve sector gaat. De toegang tot externe financiering is gestaag verbeterd sinds de kredietcrisis in 2008, dankzij het betere handelsklimaat in de sector, de versoepeling in de traditionele kredietmarkten en de toegang tot financiering via overheidsprogramma’s. Banken zijn over het algemeen bereid om leningen te verstrekken aan de sector.

De gemiddelde betalingsduur in de Amerikaanse auto-industrie is 30-60 dagen. De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag in deze sector bevredigend. Het aantal late betalingen, wanbetalingen en insolventies is niet gestegen in 2017 en in de eerste helft van 2018. Eventuele toekomstige invoerheffingen op auto-onderdelen en auto’s zouden de sector echter zwaar schaden, waardoor het aantal insolventies hoogstwaarschijnlijk zou stijgen. De voorgestelde heffingen zouden uiteindelijk nadelig zijn voor de Amerikaanse consument, die minder keuzes zal hebben en over het algemeen hogere prijzen zal moeten betalen. Zelfs in auto’s die in de VS worden gemaakt, zijn geïmporteerde onderdelen verwerkt.

 

 

 

 

 

 

Market Monitor automotive - VS 2018 - prestatievooruitzichten

 

 

 

 

 

 

Een andere uitdaging voor de autosector is de overgang van traditionele verbrandingsmotoren naar alternatieve brandstoffen/elektrische auto’s. Sommige landen hebben aangekondigd dat ze hun beleid gaan aanpassen om benzine- en dieselmotoren uit te faseren; dit verhoogt de druk op OEM’s om in de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen/elektrische voertuigen te investeren. Hoewel het aanbod wordt uitgebreid met elektrische voertuigen, kampt de sector nog altijd met enkele hindernissen, zoals het betaalbaar maken van de technologie, het verbeteren van het bereik van brandstofcellen en het verbeteren van de infrastructuur (laadpalen).

 

 

 

Dynamicline
(Image) (NL) MM Automotive 2018

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.