Market Monitor Automotive Verenigde Staten 2016

Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Automotive/Transport

27 okt 2016

In de tweede helft van 2016 en begin 2017 zou de Amerikaanse automarkt verder moeten groeien

  • Groei houdt aan, maar de markt zal in de toekomst stabieler zijn
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 30-60 dagen
  • Laag aantal insolventies

Na de economische crisis in 2008 daalde de Amerikaanse autoverkoop tot 10,4 miljoen auto’s in 2009. Maar sindsdien is de verkoop elk jaar gestaag toegenomen; zo werden in 2015 17,9 miljoen wagens verkocht. In 2015 groeide de autoproductie (auto’s en bedrijfsvoertuigen) met 3,8%, volgens de Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA). In de periode van januari tot juli 2016 steeg de verkoop van lichte bedrijfsvoertuigen (personenwagens en lichte vrachtwagens) met 1% op jaarbasis, tot meer dan 10 miljoen voertuigen.

De aanhoudend lage olieprijzen blijven gevolgen hebben voor het koopgedrag van Amerikaanse gezinnen wat auto’s betreft. De vraag verschuift in de richting van grotere wagens, vooral crossovers. Tegelijkertijd worden meer kilometers afgelegd wegens de lagere brandstofprijzen, wat een positieve impact heeft op de aftermarket-/vervangingsmarkt.

In de tweede helft van 2016 en begin 2017 zou de Amerikaanse automarkt verder moeten groeien, maar de overcapaciteit in combinatie met het feit dat meer nieuwe producten worden gelanceerd in de belangrijkste segmenten zal het het voor fabrikanten moeilijk maken om hun prijzen te verhogen. Naarmate de verkoop weer het piekniveau van voor de recessie haalt, zullen fabrikanten eraan moeten wennen dat ze niet langer in een groeiklimaat actief zijn, maar eerder in een stabiel marktklimaat. De komende maanden blijven de brutomarges van autobedrijven naar verwachting stabiel, terwijl de sector blijft profiteren van lage grondstoffenprijzen. Tegelijkertijd zorgt de sterkere USD voor wat tegenwind. Internationaal gezien blijft de Amerikaanse autosector een van de koplopers op het vlak van innovatie. Amerikaanse autobedrijven investeren jaarlijks USD 18 miljard in nieuwe initiatieven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D); in vergelijking daarmee investeert de wereldwijde autosector USD 100 miljoen in R&D.

Autobedrijven torsen doorgaans een hoge schuldenlast, aangezien de sector zeer kapitaalintensief is. Sinds de kredietcrisis van 2008 is de toegang tot externe financiering gestaag verbeterd, dankzij de betere handelsomstandigheden binnen de sector, de versoepeling van de traditionele kredietmarkten en de toegang tot financiering via programma’s die door de overheid worden gesteund. Banken zijn doorgaans bereid om  aan de sector te lenen.

De gemiddelde betalingstermijn in de Amerikaanse auto-industrie is 30-60 dagen. De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag in deze sector goed. In 2015 en in de eerste helft van 2016 was het aantal laattijdige betalingen, wanbetalingen en insolventies laag. Gezien de stabiele prestatievooruitzichten verwachten we dat het huidige aantal insolventies stabiel zal blijven.

Wegens deze over het algemeen positieve indicatoren beschouwen we de prestaties van de autosector, wat de kredietrisico’s en bedrijfsprestaties

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.