Market Monitor Automotive Verenigd Koninkrijk 2018

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Automotive/Transport

04 sep 2018

Door uit de EU te stappen zou de productie van auto’s in het Verenigd Koninkrijk duurder worden, als gevolg van hogere heffingen.

  • Verkoop in 2018 nadelig beïnvloed door onzekerheid over de brexit
  • Meer insolventies verwacht in 2018
  • Facturen worden na gemiddeld 60 dagen voldaan

 

 

 

 

 

 

Market Monitor automotive - VK 2018 - overzicht

 

 

 

 

 

Volgens de Internationale Organisatie van Motorvoertuigenproducenten (OICA) daalde de output van de Britse autosector in 2017 met 3,7% tot 1,75 miljoen voertuigen. De teruglopende vraag naar diesels door de onzekerheid over regels en belastingen in het kader van het plan van de regering om de CO2-emissiedoelen te verlagen, bracht sommige autoproducenten ertoe om hun productie terug te schroeven. Volgens de Europese Organisatie van Autofabrikanten (ACEA) steeg het aantal registraties van nieuwe personenwagens in 2017 met 3,4%, terwijl het aantal registraties van bedrijfsvoertuigen met 4,4% daalde. In de eerste helft van 2018 daalde het aantal binnenlandse registraties van nieuwe auto’s met 6% volgens de Vereniging van Autofabrikanten en -handelaren (SMMT), door de aanhoudende onzekerheid over de brexit en de plannen van de regering om de uitstoot te verlagen. Dat gezegd zijnde, zorgde de export voor een verdere groei van de autoproductie, mede dankzij het zwakkere Britse pond. De export vertegenwoordigde ongeveer 80% van de productie, met de EU als grootste exportmarkt, goed voor 54% van de export in 2017.

 

 

 

 

 

Market Monitor automotive - Verenigd Koninkrijk 2018 - auto-industrie

 

 

 

 

 

Volgens de SMMT daalden de investeringen in de Britse autosector verder, van GBP 1,7 miljard in 2016 naar GBP 647,4 miljoen in de eerste helft van 2017 naar GBP 347,3 miljoen in de eerste helft van 2018. Deze daling weerspiegelt de aanhoudende onzekerheid van bedrijven over het resultaat van de brexit-onderhandelingen. Aangezien Britse autofabrikanten toegang moeten hebben tot een vrije en vlotte handel met de EU, maakt men zich zorgen dat fabrikanten zouden kunnen beslissen om meer te investeren buiten het Verenigd Koninkrijk. Een ‘harde’ brexit (waarbij de toegang tot de eengemaakte markt en douane-unie wegvalt) zonder een tussentijdse regeling zou producenten en leveranciers zwaar treffen.

 

 

 

 

 

Market Monitor automotive - Verenigd Koninkrijk 2018 - autosector

 

 

 

 

 

Door uit de EU te stappen zou de productie van auto’s in het Verenigd Koninkrijk duurder worden, als gevolg van hogere heffingen. Volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) zouden de heffingen op voertuigen dan 10% bedragen en op onderdelen 4,5%. De invoering van douanecontroles zou schadelijk zijn voor de just-in-time leveringen van onderdelen door EU-leveranciers en zou tot grotere voorraden leiden, met meer kosten. In het Verenigd Koninkrijk gebouwde auto’s bestaan immers voor ongeveer 60% uit onderdelen die uit de EU worden ingevoerd. Naast een mogelijke verstoring van het handelsverkeer zou de sector ook de voordelen van EU-financiering van productie-onderzoek en -ontwikkeling verliezen. In het buitenland gevestigde autofabrikanten met activiteiten in het Verenigd Koninkrijk zouden hun winst kunnen zien dalen en hun activa in waarde zien verminderen.

De huidige volatiliteit blijft een probleem. Hoewel de devaluatie van het Britse pond goed nieuws was voor exporteurs, dreef het ook de invoerkosten voor voertuigen en onderdelen op; ongeveer 82% van de in het binnenland verkochte voertuigen en 60% van de auto-onderdelen wordt immers ingevoerd uit de EU. De recente daling van het aantal registraties van nieuwe auto’s door het lagere consumenten- en ondernemersvertrouwen zal dealers en producenten verplichten om een deel van die hogere kosten te dragen, wat nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor hun marges.

Betalingen in de Britse autosector gebeuren na gemiddeld 60 dagen. We verwachten dat zowel het aantal betalingsachterstanden als het aantal insolventies de komende 12 maanden zal stijgen. De lagere productie zal gevolgen hebben voor leveranciers, vooral zij die investeerden in de uitbreiding van hun faciliteiten in de verwachting dat de solide groei zou aanhouden. De teruggelopen binnenlandse autoverkoop schaadt de winst van dealers in nieuwe auto’s; sommigen moeten herstructureren en downsizen.

 

 

 

 

 

Market Monitor automotive - Verenigd Koninkrijk 2018 - prestatievooruitzichten

 

 

 

 

 

Voorlopig blijft ons acceptatiebeleid open tot neutraal voor de Britse autosector. De Britse autoproductie blijft immers een sterke sector (door zijn diversiteit, met een redelijke mix van volume-, premium en gespecialiseerde producenten), de output is nog altijd bevredigend (vergeleken met de productieniveaus van voor 2016) en de exportvraag blijft groot. Terwijl de echte gevolgen van de brexit voor de Britse autosector nog onzeker zijn, volgen we de onderhandelingen echter op de voet en het kan zijn dat we in de toekomst onze positie herzien als de omgeving aanzienlijk verandert. Ondertussen maakt men zich ook zorgen dat eventuele Amerikaanse strafheffingen op de auto-import gevolgen zouden hebben voor de prestaties van de sector, aangezien de Verenigde Staten goed zijn voor 14,5% van de Britse auto-export.
 

 

 

Dynamicline
(Image) (NL) MM Automotive 2018

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.