Market Monitor Automotive Tsjechië 2016

Market Monitor

  • Tsjechië
  • Automotive/Transport

27 okt 2016

De export is de belangrijkste groeifactor; sinds 2010 steeg die immers met 110%, terwijl de binnenlandse omzet met 29% steeg. In de eerste helft van 2016 steeg het aantal nieuwe bestellingen met 20%.

  • Sector floreert nog, maar neerwaartse risico’s doemen op
  • Winstmarges blijven naar verwachting stabiel in 2016
  • Staalleveranciers kampen met meer moeilijkheden

De auto-industrie speelt een sleutelrol in de Tsjechische economie. De sector is immers goed voor 7,4% van het bbp, 24% van de industriële productie en 23% van de export (vooral naar EU-landen). Drie grote autoconstructeurs hebben een vestiging in Tsjechië: Škoda, Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) en het Koreaanse Hyundai. Er zijn tal van lokale toeleveranciers en de Tsjechische staal-/metaal- en kunststoffensector zijn sterk  afhankelijk van de prestaties van de autosector.

In 2015 groeide de autoproductie met 4,1%, tot 1,3 miljoen auto’s. Dat gezegde zijnde daalden de prijzen van producenten met 2% als gevolg van de hogere inputkosten, volatiele munten en zwaardere concurrentie op de markt. De export is de belangrijkste groeifactor; sinds 2010 steeg die immers met 110%, terwijl de binnenlandse omzet met 29% steeg. In de eerste helft van 2016 steeg het aantal nieuwe bestellingen met 20%. Ook blijven de vooruitzichten voor de prestaties op korte termijn positief; in 2016 en 2017 zou de toegevoegde waarde met respectievelijk 5,6% en 4,1% moeten groeien.

Dankzij hun solide omzet blijven de winstmarges van autofabrikanten en toeleveranciers de komende maanden naar verwachting stabiel. Het betalingsgedrag is over het algemeen goed. Er zijn weinig wanbetalingen en dat blijft de komende maanden naar verwachting zo. Het aantal insolventies in deze sector zou laag moeten blijven.

Ons acceptatiebeleid blijft open, gezien het toenemende aantal bestellingen, de stijgende inkomsten en het lage aantal wanbetalingen en insolventies in deze sector. We staan echter voorzichtiger tegenover staalproducenten en dienstencentra voor staal, aangezien tal van bedrijven in deze sector lijden onder lage verkoopprijzen, een scherpe concurrentie, zeer krappe marges en hoge bankschulden.

Hoewel de verwachting is dat het markklimaat voorlopig gunstig blijft, zouden er in de loop van 2017 enkele neerwaartse risico’s kunnen optreden: een vertraging van de groei in de eurozone, de nadelige gevolgen van de Brexit voor de auto-export naar het Verenigd Koninkrijk en het einde van de cap op de Tsjechische koruna (die momenteel een opwaardering van de koruna verhindert), opgelegd door de Centrale Bank. Tegelijkertijd  zou de grotere prijsdruk van fabrikanten van originele onderdelen zoals de VW Groep (Škoda maakt deel uit van de VW Groep en tal van Tsjechische toeleveranciers die aan andere OEM’s van VW leveren) een nadelige invloed kunnen hebben op Tsjechische autobedrijven.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.